Christoph Bassler/City of Ingelheim & Creative Commons
Frankisk sverd over skjelett

Sjeldent våpenfunn: Arkeologer oppdager urørt krigergrav

Selv om gravrøvere har stjålet skatter fra gravstedet ved Karl den stores gamle palass i tusen år, har arkeologer nylig oppdaget en frankisk grav som nesten er et komplett våpenkammer.

De tyske arkeologene som fikk øye på en metallbit i bakken ved keiserpalasset i Ingelheim, våget knapt å håpe på et nytt funn.

Den runde metallbiten stakk opp av bakken på slottets kirkegård, der rundt 1000 års gravrøverier ellers har etterlatt lite til arkeologene.

Men denne gangen var forskerne heldige.

Metallbiten viste seg nemlig å være del av et skjold som førte arkeologene på sporet av en helt urørt grav, forteller utgravningsleder Christoph Bassler i en pressemelding.

Her fant forskerne en frankisk kriger som gikk tungt bevæpnet inn i etterlivet.

Full pott med frankiske våpen

Forskerne anslår at graven er rundt 1300 år gammel og trolig har tilhørt en frankisk adelsmann.

Den avdøde ble nemlig gravlagt med fullt utstyr, noe som utgjør en nærmest komplett katalog over frankernes ulike våpen.

Under skjelettets høyre arm lå et nesten en meter langt sverd av typen spatha, mens en kort og bred huggert av typen seax lå under hans venstre arm.

I tillegg inneholdt graven rester av en kniv, en lanse, en bronseskjede og et belte, heter det i pressemeldingen.

Men selv om den avdøde gikk inn i det hinsidige bevæpnet til tennene, har han høyst sannsynlig ikke vært profesjonell kriger. Det fantes nemlig ingen stående, profesjonelle hærer på 700-tallet, forklarer arkeologene.

Frankeren var mellom 30 og 40 år da han døde, og skjelettets positur tyder på at han ble begravet i en trekiste som siden har råtnet bort.

Skjelett i sandgrav med våpen

Den frankiske krigeren ble begravet med et sverd av typen spatha, som ligger over hans høyre lårbein. Sverdtypen ble utviklet i Romerriket, men senere folkeslag som frankerne og vikingene smidde også sine egne versjoner av det ca. én meter lange våpenet.

© Christoph Bassler/City of Ingelheim

Frankerne hersket over Sør-Tyskland

Folkeferdet frankerne regnes ofte som stamfedrene til dagens Frankrike.

På 600-tallet klarte det merovingiske dynastiet å legge under seg store deler av det som i dag er Sør-Tyskland - omkring Frankfurt, Stuttgart og Mainz.

Da merovingerne måtte gi fra seg makten til det neste frankiske herskerdynastiet, karolingerne, på midten av 700-tallet, strakte Frankerriket seg over det meste av dagens Frankrike og de tyske delstatene Baden-Württemberg og Thüringen.

Under Karl den store vokste riket ytterligere, og paven utropte til og med Karl den store til romersk keiser i år 800.

Karl den store bygde også palasset ved Ingelheim der den tungt bevæpnede adelsmannen ble funnet.

Forskerne kan ennå ikke si om den avdøde tilhørte Karl den stores karolingiske dynasti eller merovingerne.

Men videre undersøkelser av våpnene kan kanskje kaste lys over dette, heter det i pressemeldingen om funnet.