"Talende papegøye" var en kakadue

I et 800 år gammelt manuskript har forskere funnet tegninger av Europas første kakadue.

Europas første kakadue var en gave fra sultanen av Egypt.

Eksperter har nå identifisert den “talende papegøyen” som er tegnet hele fire ganger i en bok skrevet til den tysk-romerske keiseren Fredrik 2. i årene 1241-1248.

Etter alt å dømme forestiller tegningen en kakadue, og er trolig den første europeiske fremstillingen av denne fuglearten, som holdt til i Sørøst-Asia og våre dagers Australia, slik den også gjør i dag.

Den første av sin art i Europa

Sannsynligvis var den tegnede kakaduen også den første av sin art til å flakse med vingene i Europa. Det skriver University of Melbourne på sin hjemmeside.

Ifølge den 800 år gamle boken fikk keiseren fuglen i gave av “Sultanen av Babylon”, som i virkeligheten het Al-Kamil, og var sultan av Egypt.

For dagens forskere er tegningen særlig interessant fordi den sier noe om middelalderens utstrakte handelsnettverk.

Fuglen var en eksklusiv gave

Reisen fra kakaduenes tilholdssted i Asia til Europa var mange tusen kilometer lang og tok flere år, enten den gikk over land eller på havet.

Kakaduen har derfor vært en umåtelig eksklusiv gave fra den egyptiske herskeren.

Fredrik 2. og Al-Kamil utvekslet ifølge forskerne flere brev og gaver med hverandre. Sultanen har derfor visst at keiserens store hobby var fugler.