Hvor stammer dragene fra?

Det fins drager i stort sett alle kulturer. Hvordan kan det ha seg?

Myter om drager har oppstått uavhengig av hverandre i mange forskjellige kulturer, og dragene har ikke de samme egenskapene. I noen kulturer kan de sprute ild og fly, mens de i andre ikke har vinger, men er giftige. Dragenes utseende har imidlertid mye felles i ulike kulturer. En av de mest ­populære forklaringene på sammenfallet er de fossile restene av ­dinosaurer, som er funnet stort sett over hele verden.

Nordens vikinger skar figurer av farlige drager til ­utsmykninger på skip.

Restene av en Tyrannosaurus rex kan for eksempel lett lede ­tankene hen på drager, og den kinesiske historikeren Chang Qu beskrev i år 300 f.Kr. nettopp fossiler som drageknokler. En annen tese går på at mennesket instinktivt har en frykt for slanger, store kattedyr og rovfugler. De har alle et eller flere trekk felles med drager. Dragebilder er dannet ut fra denne urfrykten.

Kinas drager bringer ­lykke og symboliserer makt. De inngikk i keiserens emblem.