Quiz: Timbuktu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hva var den viktigste årsaken til at Timbuktu blomstret opp og Mali ble et imperium i tiden fra det 14. til det 16. århundret?

Hva var eksamensvitnemålet fra Sankore-universitetet i Timbuktu, som var blant de mest ansette i Afrika i det 16. århundret?

Hvorfor førte den marokkanske erobringen av Timbuktu i 1591 til nedgangstider for byen?

Hvilken enkeltstående hendelse bidro kanskje mer enn noe annet til forestillingene om enorme rikdommer i Timbuktu?

Hvordan klarte René Caillié å reise til Timbuktu i 1828 og dermed sikre seg premien på 10 000 franc fra Det geografiske selskap i Paris fordi han var den første europeeren som slapp levende fra forsøket?

I 1893 opphørte Timbuktus selvstendighet fordi byen ble innlemmet i hvilket europeisk kolonirike?

Kanskje du er interessert i