Når begynte historien?

Historisk tid er den delen av menneskets fortid som er kjent fra skriftlige kilder.

Historisk tid er den delen av menneskets fortid som er kjent fra skriftlige kilder. Uten skriften er det ikke mulig å bevare hendelser for ettertiden. De eldste historiske kildene stammer fra Sumer i det som i dag er Sør-Irak og er cirka 6000 år gamle. Tusenvis av leirtavler med kileskrift forteller om alt fra kjøpmennenes lager til hvilke konger som hersket. Perioder uten skriftlige kilder er forhistoriske.