Travelers in the Middle East Archive
Cannabis

Når ble cannabis ulovlig?

For 650 år siden utstedte en arabisk fyrste det første forbudet mot cannabis og truet lovbryterne med en grusom straff. Men ikke engang smerte og pine kunne holde undersåttene hans unna den søte røyken.

Et av de første kjente forbudene mot cannabis ble innført i år 1378 i Arabia. Her ble en lokal fyrste, Soudom Sheikhouni, så lei av at hans fattige undersåtter ofte var neddopet og halvsov i stedet for å jobbe, at han utstedte en lov mot det euforiske stoffet.

Fyrsten beordret at alle hampplanter i regionen skulle ødelegges, og fastslo at alle som ble tatt i å konsumere cannabis, skulle få trukket ut tennene.

Forbudet hadde imidlertid langt fra den ønskede effekten, for mindre enn 20 år senere hadde forbruket av cannabis blant Sheikhounis undersåtter bare økt.

Konge: Dere blir som idioter!

Det neste kjente forbudet ble proklamert fire århundrer senere, da kong Andrianampoinimerina reformerte lovgivningen på Madagaskar i 1787 og lovfestet bruken av cannabis som en alvorlig asosial og samfunnsskadelig handling som kunne føre til dødsstraff.

«Når dere røyker hamp, blir dere som idioter. Når dere røyker de lange bladene, forlater dere sansene deres. Derfor vil jeg ikke ha noe av det», uttalte kongen, som til slutt også måtte innse at ikke engang dødsstraff kunne ta knekken på hasjrøyking i riket hans.

I løpet av 1800-tallet fulgte flere land i kong Andrianampoinimerinas fotspor og forbød cannabis – for eksempel Mauritius, Singapore og Hellas.

Forbudene tok for alvor av i de første tiårene av 1900-tallet, og i 1925 vedtok Folkeforbundet – en forløper for FN – den første internasjonale intervensjonen mot cannabis.

Det skjedde med den såkalte internasjonale opiumskonvensjonen, der hasj ble lagt til på listen over farlige stoffer som måtte kontrolleres internasjonalt.

Imidlertid var det først etter andre verdenskrig at cannabis faktisk ble ulovlig mange steder i Europa – i Norge i 1965.

Hvor lenge har vi brukt cannabis?

Menneskets forbruk av cannabis strekker seg langt inn i historiens tåke. Men historikere anslår at oldtidens kineserne var de første som tok til seg planten for over 10 000 år siden.

Røkelseskar
© Xinhua Wu

10 000 f.Kr.

Cannabis er en av de første plantene som ble dyrket av mennesker. Det skjedde for ca. 12 000 år siden i det nordvestlige Kina. Det var også her at bruken som rusmiddel oppsto. I 2019 fant forskere spor etter cannabis i røkelseskar funnet på et 2500 år gammelt gravsted.

Assyria
© Sailko

2000 f.Kr.

Fra Asia spredte cannabis seg til Midtøsten. Blant noen av de første brukerne var oldtidsfolket assyrerne, som stammet fra dagens Irak. Assyrerne brukte cannabis som røkelse og kalte stoffet qunabu – et ord som etter alt å dømme er opphavet til det moderne ordet cannabis.

Skyterne
© ArchaiOptix

500 f.Kr.

Den første skriftlige kilden som nevner cannabis, er greske Herodot (ca. 484–425 f.Kr.). Han forteller at det asiatiske rytterfolket skyterne kastet cannabisfrø på varme steiner og inhalerte røyken. «Skyterne hylte av begeistring over dette dampbadet», skriver den greske historikeren.