Kremlin.ru
Nazarbajev, Putin

Når oppsto Kasakhstan?

I 1991 løsrev Kasakhstan seg fra Sovjetunionen og skuet inn i en lysende fremtid med økonomisk vekst. Men så satte Nursultan Nazarbajev seg i presidentstolen.

Vår tids Kasakhstan reiste seg fra ruinene av Sovjetunionen i 1991, da landet ble selvstendig. Dermed ble kasakhstanerne omsider herre i eget hus etter flere århundrer under russisk kontroll – først tsarriket og senere Sovjetunionen, som bl.a. brukte Kasakhstan til å teste atomvåpen og dumpe kjemisk giftavfall.

Kasakhstaner

Kasakhstanerne har i mange århundrer kjempet for sin selvstendighet.

© Creative Commons

Kasakhstanerne har vært undertrykket i århundrer

Siden 1700-tallet har først den russiske tsaren og senere de kommunistiske bolsjevikene kjempet for å undertvinge seg de nomadiske og opprørske kasakhstanerne.

Gleden over den gjenvunne friheten ble imidlertid kortvarig for kasakhstanerne. Ved selvstendigheten ble Nursultan Nazarbayev valgt som president med 95 prosent av stemmene i et valg der han var eneste kandidat – og den tittelen holdt han fast på med et jerngrep de neste tre tiårene.

Presidenten bestemmer alt

Under Nazarbajev ble landet styrt av et autoritært regime som begrenset ytrings- og pressefriheten og undertrykket all politisk motstand. Samtidig tilranet presidenten seg mer makt, slik at han bl.a. kunne oppløse parlamentet eller forkaste dets lovforslag. I tillegg kunne presidenten utnevne og fjerne regjeringen, og han hadde også makt til å gripe inn i rettssaker.

Da Nazarbajev endelig gikk av i 2019, kvitterte han med å velge sin egen etterfølger. Også han har vunnet alle påfølgende valg, men valgene har blitt kritisert av internasjonale valgobservatører.

Nazarbajev, Putin

Kasakhstan har en nær alliert i Russland, som også har sendt tropper til landet under de seneste opptøyene.

© Kremlin.ru

Kasakhstan har store forekomster av olje og gass. Størstedelen av befolkningen merker imidlertid ingenting til rikdommene, som havner i presidentens indre krets.

Pga. en plutselig fordobling av prisene på drivstoff gikk kasakhstanerne i begynnelsen av 2022 ut i gatene for å demonstrere mot den sosiale og økonomiske ulikheten. Ifølge presidenten er demonstrantene terrorister som bare vil destabilisere landet hans.