8: Ku Klux Klan

Inspirasjon fra en film

Filmen "Birth of a Nation" av D.W.Griffith formidlet et idyllisk inntrykk av Ku Klux Klan som besto av sinte sørstatsfolk. Bevegelsen var blitt forbudt i 1874. Men etter filmpremieren i Atlanta i 1915 vokste publikums interesse for klanens maskerte menn, og etter at den jødiske blyantprodusenten Leo Frank var blitt lynsjet i Georgia samme år etter påstander om å ha voldtatt en kvinne i nærmiljøet, gjenoppsto bevegelsen.

Draktene og de brennende korsene var et påfunn de arvet etter filmskaperen, og den opprinnelige klanens sørstatsideologi ble avløst av en voldspreget amerikanisme med sterke innslag av rasisme og antikommunisme. i Sørstatene herjet volden helt frem til midten av 1940-årene. Medlemstallet var på sitt høyeste i 1924 med 6 millioner, mens bevegelsen selv hevdet å stå i spissen for 15 prosent av USAs befolkning.

En tredje variant av Ku Klux Klan oppsto mot slutten av 1950-årene for å bekjempe afroamerikanske krav om like borgerrettigheter, og i dag lever navnet videre som små grupper med tilknytning til USAs nynazistiske miljø.

I 1997 pågrep FBI fire klanmedlemmer som planla å sprenge et naturgassanlegg i Texas i luften, og så sent som i 2006 ble det forsøkt å få plassert Ku Klux Klan på listen over terrorgrupper. FBI anslår at bevegelsen har cirka 5000 medlemmer.