Wikimedia Commons/ Wind Picture Archives/Shutterstock
John Smith Zuñiga-kartet

Berømt kapteins kart skal føre til britenes første koloni

Da han ikke var opptatt med å bli reddet av Pocahontas, tegnet kaptein John Smith kart over Nord-Amerika. Nå tror arkeologene at et av disse kartene kan hjelpe dem med et 400 år gammelt mysterium.

Det er ikke bare fans av Disney-filmen Pocahontas som er glade i kaptein John Smith. Arkeologer bruker nå en kopi av et kart som John Smith tegnet, til å finne de tidligste bosetningene i Amerika.

Zuñiga-kartet, som det er kjent som i dag, stammer fra 1608, og granskninger av kartet avslørte et lite flagg som arkeologene mente viser hus bygget ved James Fort – engelskmennenes første koloni i den nye verden.

Smith skrev at det lå mer enn 50 hus ved James Fort i 1608, men arkeologene har ennå ikke funnet ett eneste.

Undersøkelser med georadar har imidlertid avslørt at det er noe i bakken, og utgravninger i 2022 støtte i første omgang på restene av både et sørstatsfort fra den amerikanske borgerkrigen og et kolonifort fra 1617. Sommeren 2023 vil arkeologene fortsette arbeidet og regner med å grave seg ned til det opprinnelige James Fort, som John Smith var med på å grunnlegge.

Detaljnivået gjør kartet helt spesielt

Kartet er i dag kun kjent i en spansk kopi, og det er ikke rart at spanjolene var interessert i det. Kartet er et av de første detaljerte kartene over Nord-Amerika og inneholder blant annet detaljer som landsbyer som tilhørte de innfødte, hvor den engelske kolonien Jamestown var plassert, og ikke minst hvordan James Fort så ut.

Informasjon som spanjolene, som betraktet hele Amerika som sitt område, var interessert i.

John Smith Zuñiga-kartet

Zuñiga-kartet fra 1608 er en spansk avtegning av et engelsk kart, trolig opprinnelig tegnet av kaptein John Smith.

© Houghton Mifflin Company