Eleanor Roosevelt: Rebelsk førstedame nektet å være kransekakefigur

Franklin D. Roosevelts kone ville ikke nøye seg med å være en smilende førstedame. Eleanor Roosevelt ble en aktiv forkjemper for borgerrettigheter. Da fikk hun både Ku Klux Klan og FBI på nakken.

Eleanor Roosevelt og Franklin D. Roosevelt.

En nygift Eleanor Roosevelt smiler skjelmsk mens mannen, USAs kommende 32. president Franklin D. Roosevelt, ser opp fra strikketøyet. Kjønnsrollene var ikke stereotype hos maktparet.

© Historical/Getty Images

Overblikket over Eleanor Roosevelts (1884–1962) liv og bedrifter.

Ikke som førstedamer flest

Den 4. mars 1933 tiltrådte Franklin D. Roosevelt som USAs 33. president. Ved sin side hadde han sin kone Eleanor Roosevelt.

Tradisjonelt var førstedamens rolle begrenset til å ta imot gjester i Det hvite hus og ledsage ektemannen til offentlige opptredener. Førstedamens egne holdninger skulle parkeres bak tannkremsmilet.

Men Eleanor Roosevelt var ikke som førstedamer flest.

Da hun flyttet inn i Det hvite hus, satt hun i styret for 17 større sosiale organisasjoner i New York og hadde sin egen karriere som samfunnsaktivist og journalist.

«Jeg var nok en opprørsk førstedame. Jeg gjorde et par ting som ikke var typiske for fruen i Det hvite hus», sa hun mange år senere.

Bare to dager etter ektemannens innsettelse fikk amerikanerne en forsmak på Eleanor Roosevelts opprørske natur.

Eleanor Roosevelt med kvinnelige journalister.

Eleanor Roosevelt inviterte bare kvinnelige journalister til sin første pressekonferanse i Det hvite hus.

© FDR Library Photograph Collection

Den 6. mars 1933 holdt Eleanor Roosevelt en pressekonferanse i Det hvite hus.

Det hadde ingen andre førstedamer gjort før henne. Normalt var pressekonferanser bare for menn. Så Eleanors invitasjon gjaldt kun kvinnelige journalister.

«Jeg var nok en opprørsk førstedame. Jeg gjorde et par ting som ikke var typiske for fruen i Det hvite hus» Eleanor Roosevelt

Det var dette motet til å gå egne veier, utfordre normene og kjempe for sine merkesaker som gjorde Eleanor Roosevelt til en av de mest innflytelsesrike kvinnene i USAs historie.

Førstedamen ble foreldreløs som tiåring

En ung Eleanor Roosevelt.

14 år på dette skolebildet fra 1898 og klar til å erobre verden.

© FDR Library Photograph Collection

Eleanor Roosevelt ble født i 1884 som første barn av Anna Hall og Elliot Roosevelt, lillebror til Theodore Roosevelt, som var president i USA 1901–1909.

Men selv om hun vokste opp i en relativt velstående familie med sterke bånd til den indre krets i amerikansk politikk, fikk Eleanor Roosevelt en tung barndom.

Moren døde av difteri i en alder av 29. Da var Eleanor bare åtte år. To år senere døde faren av alkoholisme, bare 34 år gammel.

Den foreldreløse Eleanor Roosevelt flyttet inn hos bestemoren før hun ble sendt til kostskolen Allenswood i England i 1899. Det oppholdet forandret livet hennes.

Fra å være et innelukket og nesten kronisk fryktsomt barn fikk hun selvtillit og mot på livet.

Denne forvandlingen kan i stor grad tilskrives den inspirasjon hun fant hos skolens rektor, Marie Souvestre, som var feminist og politisk progressiv.

Eleanor ble Marie Souvestres yndlingselev, og etter tre år på Allenwood kostskole kom Eleanor Roosevelt hjem til USA som en ung kvinne med et brennende ønske om å gjøre en forskjell i samfunnet.

Presidentpar hjalp USA ut av krisen

FDR og Eleanor Roosevelt i 1927.

Franklin D. og Eleanor Roosevelt i 1927. Det var året før han ble valgt til guvernør i staten New York. I 1932 vant FDR det amerikanske presidentvalget for første gang av fire.

© FDR Presidential Library & Museum

Atten år gammel innledet Eleanor Roosevelt et forhold til sin fjerne slektning Franklin Delano Roosevelt.

De ble gift i 1905 og fikk i alt seks barn sammen, hvorav fem overlevde til voksen alder.

I august 1921 fikk Franklin D. Roosevelt sykdommen polio, som gjorde ham lam i underkroppen.

Men Eleanor Roosevelt oppmuntret mannen til å holde fast på sine politiske ambisjoner til tross for funksjonshemmingen, og det viste seg å være en god idé.

I 1928 ble Franklin D. Roosevelt valgt til guvernør i New York, og fire år senere vant han presidentvalget.

Da Franklin og Eleanor Roosevelt flyttet inn i Det hvite hus i 1933, sto USA midt oppe i historiens verste økonomiske krise etter børskrakket i 1929.

Arbeidsledigheten var på historiske 25 prosent, to millioner mennesker var hjemløse, og statsgjelden var på 22 milliarder dollar (506 milliarder nåtidsdollar).

New Deal-plakat.

Eleanor Roosevelt spilte en aktiv rolle slik at New Deal-programmet under den økonomiske depresjonen også fokuserte på å få flere kvinner i arbeid. Det skjedde bl.a. med plakater som denne. New Deal-initiativene ga arbeid til i alt 743 000 kvinner.

© Public domain

Det økonomiske oppsvinget kom fra Franklin D. Roosevelt og hans såkalte New Deal-politikk – et samlebegrep for en rekke statlige programmer som ble gjennomført i årene 1933–1939.

Under arbeidet med New Deal arbeidet Eleanor Roosevelt med hell for også å få kvinner og etniske minoriteter i arbeid ved hjelp av ulike sysselsettingsprosjekter som f.eks. National Youth Administration (NYA).

Mrs. Eleanor Roosevelt’s Own Program.

I sitt ukentlige radioprogram «Mrs. Eleanor Roosevelt’s Own Program» talte hun til den amerikanske befolkningen to ganger i uken.

© Universal History Archive/Getty Images

Blogger før sin tid

Eleanor Roosevelt var presidentens «øyne og ben»

Eleanor og Franklin D. på piknik i 1910.

Eleanor og Franklin D. Roosevelt på piknik i 1910, da de var unge og polioen ennå ikke hadde rammet FDR.

© Public domain

Eleanor Roosevelts politiske innflytelse strakte seg ut over New Deal-programmet.

Ettersom Franklin D. Roosevelt var bundet til rullestolen, sendte han førstedamen rundt i USA som stand-in:

«Du må være mine øyne og ben. Snakk med folk og fortell meg hva de tenker», ba presidenten sin kone.

Og det gjorde Eleanor Roosevelt – hun snakket med folk, lyttet til problemene deres og kjempet utrettelig for at deres situasjon skulle bli tatt på alvor bak veggene i Det hvite hus.

Eleanor Roosevelt talte ofte til det amerikanske folk på radio, i offentlige opptredener og som spaltist i avisene.

Hennes oppgave var å minske avstanden mellom «alminnelige amerikanere» og presidenten, men også å spre sine egne merkesaker om likestilling, sosial ulikhet og borgerrettsbevegelsen.

Ku Klux Klan og FBI var ute etter førstedamen

Eleanor Roosevelt og borgerrettsaktivister.

Eleanor Roosevelt inviterte flere svarte borgerrettsaktivister til Det hvite hus, deriblant borgerrettsadvokaten Mary Bethune (til venstre for førstedamen).

© Public domain

På 1930-tallet ble USAs svarte befolkning fremdeles nektet grunnleggende rettigheter som arbeid og stemmerett.

Eleanor Roosevelt meldte seg inn i borgerrettsbevegelsen NAACP i 1934. Her hadde hun et nært samarbeid med lederen Walter White for å få Kongressen til å vedta en lov mot lynsjing.

Loven ble aldri vedtatt, bl.a. fordi Franklin D. Roosevelt ikke støttet sin kone på det punktet. Han var redd for å skyve de hvite velgerne fra seg.

Det var først i 2022 at den amerikanske Kongressen vedtok en lov mot lynsjing. Den var da blitt stemt ned 240 ganger siden 1900.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter Menneskerettighetserklæring, medforfatter Eleanor Roosevelt.

Men førstedamens kamp for de svartes rettigheter ga henne også seire – som da den svarte operasangeren Marian Anderson ble nektet å opptre i Constitution Hall i Washington i 1939.

Eleanor Roosevelt gikk sterkt inn i saken og skapte mye blest om den avlyste konserten i pressen. Bak kulissene klarte førstedamen å få konserten flyttet til det offentlige utendørsområdet ved Lincoln Memorial.

Konserten ble holdt første påskedag 1939, og det kom 75 000 mennesker, både svarte og hvite. Det var den første offentlige begivenheten i USA som ikke var rasedelt.

Men det var langt fra alle som hilste førstedamens progressive verdensbilde velkommen.

FBI-direktør J. Edgar Hoover mistenkte henne for å være kommunist pga. hennes sosiale merkesaker.

I 1965 fylte Hoovers saksmappe på den tidligere førstedamen 3500 sider, og i 1943 avlyttet FBI i all hemmelighet en samtale mellom Eleanor Roosevelt og den politiske aktivisten (og senere Pulitzer-prisvinnende forfatteren) Joseph P. Lash.

I 1958 skulle Eleanor Roosevelt holde en tale på et ikke-voldelig borgerrettsmøte på Highlander Folk School i byen Monteagle i Tennessee.

I forkant av arrangementet lovet den høyreekstremistiske Ku Klux Klan en belønning på 25 000 dollar til det KKK-medlemmet som kunne kidnappe Eleanor Roosevelt. Heldigvis ble planen aldri satt ut i livet.

Eleanor Roosevelt hadde lesbisk forhold

Eleanor Roosevelt og Lorena Hickok.

Eleanor Roosevelt og Lorena Hickok i et ubevoktet øyeblikk.

© Bettmann/Getty Images

Da Eleanor Roosevelt oppdaget at mannen hadde en affære, søkte hun selv kjærligheten andre steder – og fant den hos den storrøykende lesbiske journalisten Lorena Hickok.

Franklin D. Roosevelt var en beryktet skjørtejeger som hadde en livslang affære med Eleanor Roosevelts personlige sekretær Lucy Mercer.

Eleanor Roosevelt oppdaget affæren da Franklin Roosevelt kom dødssyk hjem fra en reise til Europa i 1918. Da hun pakket ut kofferten hans, fant hun lidenskapelige brev adressert til elskerinnen hans.

Eleanor valgte å akseptere Franklin D. Roosevelts forhold til Lucy, og ekteskapet ble deretter mer som et respektfullt og vennskapelig politisk partnerskap.

Etter at forholdet ble avslørt, sov paret på hvert sitt soverom, men det betydde ikke at Eleanor Roosevelt alltid gikk alene til sengs.

Det er sannsynlig at Eleanor Roosevelt innledet en hemmelig affære med Lorena Hickok, bedre kjent som Hick, kort tid etter at Franklin D. Roosevelt ble innsatt som president i USA i 1933.

De to kvinnene omtalte hverandre som «elskede» og «kjære» når de var sammen privat, og frem til Eleanor Roosevelts død i 1962 skrev de over 3000 brev til hverandre.

I et brev fra mars 1933 skrev Eleanor Roosevelt til Hick: «Jeg har tenkt på deg hele dagen. (…) Å! Jeg lengter etter å omfavne deg og holde deg tett inntil meg.»

Les mer om skjørtejegeren Franklin D. Roosevelt og hans frigjorte kone Eleanor Roosevelt her.

Førstedame i krig og fred

ER besøker hæren i Stillehavet.

Eleanor Roosevelt på besøk hos amerikanske soldater som kjempet mot Japan i Stillehavet i september 1943.

© FDR Presidential Library & Museum’s photos

Eleanor Roosevelt hadde imidlertid ikke mange fiender i den amerikanske befolkningen, og hennes anseelse steg bare ytterligere etter japanernes bombing av Pearl Harbor den 7. desember 1941, som kastet USA inn i 2. verdenskrig.

Samme kveld begynte hun sitt ukentlige radioprogram med ordene:

«I kveld taler jeg til dere i en veldig alvorlig historisk stund. (...) Men uansett hva som blir krevd av oss, er jeg sikker på at vi kan klare det. Vi er det frie og uovervinnelige folk i Amerikas forente stater.»

Dagen etter erklærte Franklin D. Roosevelt krig mot Japan, og kort tid etter erklærte Hitler krig mot USA.

Samtlige av presidentparets fire sønner kjempet under krigen, og i årene som fulgte besøkte Eleanor Roosevelt hvert eneste amerikanske sykehus i Stillehavet.

Eleanor er fremdeles nummer 1

John F. Kennedy og Eleanor Roosevelt.

Presidenter valgt for Det demokratiske partiet fortsatte å bruke Eleanor Roosevelt som sine ører blant vanlige amerikanere – blant dem John F. Kennedy.

© FDR Presidential Library & Museum’s photos

Franklin D. Roosevelt døde den 12. april 1945, bare noen måneder før andre verdenskrig var slutt. Han ble etterfulgt av visepresident Harry S. Truman.

Etter 12 år i Det hvite hus måtte den nå 61 år gamle Eleanor Roosevelt se seg om etter et nytt sted å bo.

Men hennes politiske arbeid for å skape en mer rettferdig og sosialt likestilt verden fortsatte med uforminsket kraft.

I 1946 utnevnte Harry S. Truman den tidligere førstedamen til USAs delegat ved FNs første generalforsamling.

Som leder av Menneskerettighetskommisjonen var Eleanor Roosevelt en av drivkreftene bak utformingen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som ble vedtatt i FN den 10. desember 1948.

Det første – og viktigste – punktet i det historiske dokumentet lød som et ekko av de politiske idealene Eleanor Roosevelt hadde kjempet for å få virkeliggjort gjennom hele sitt liv:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Eleanor Roosevelt døde av tuberkulose i sitt hjem i New York City den 7. november 1962. Hun ble 78 år gammel.

Hennes ettermæle som landets mest markante og kanskje også best likte førstedame lever i beste velgående.

Siden 1982 har 242 amerikanske historikere og politiske forskere ved fem forskjellige anledninger rangert USAs førstedamer ut fra en rekke kriterier som mot, integritet og deres betydning for landet samt deres meritter.

Eleanor Roosevelt har toppet listen hver eneste gang.

Tidslinje for Eleanor Roosevelts liv

Eleanor Roosevelt står med Menneskerettighetene i hendene.

Eleanor Roosevelt med Menneskerettighetene, som hun var med og forfattet.

© FDR Presidential Library & Museum

1884

Eleanor Roosevelt blir født i New York den 11. oktober.

1892

Eleanor Roosevelts mor dør av difteri. To år senere dør faren av alkoholisme.

1899

Eleanor Roosevelt begynner på kostskolen Allenswood for jenter i England.

1901

President McKinley blir drept, og Eleanor Roosevelts onkel, Theodore Roosevelt, blir president i USA.

1903

Eleanor Roosevelt forlover seg med sin fjerne slektning Franklin D. Roosevelt. De gifter seg to år senere.

1906

Den 3. mai føder Eleanor Roosevelt sitt første barn, Anna. De neste ti årene føder hun fem barn til.

1918

Eleanor Roosevelt oppdager at mannen har en affære med hennes personlige sekretær, Lucy Mercer.

1921

Franklin D. Roosevelt får polio og blir lam i underkroppen.

1932

Franklin D. Roosevelt blir valgt som USAs 32. president. Året etter flytter paret inn i Det hvite hus.

1933

Franklin D. Roosevelt lanserer New Deal-programmet som skal løfte USA ut av depresjonen. Eleanor Roosevelt hadde en finger med i flere av tiltakene.

1935

Eleanor Roosevelts daglige spalte «My Day» debuterer i flere av landets aviser. Spalten løper frem til hennes død nesten tre tiår senere.

1941

Japan bomber Pearl Harbor 7. desember og kaster USA ut i andre verdenskrig. Samme kveld taler Eleanor Roosevelt direkte til det amerikanske folk på radio.

1945

Franklin D. Roosevelt dør, bare måneder inn i sin fjerde periode som president. Året etter utnevner etterfølgeren Harry S. Truman Eleanor Roosevelt som USAs delegat til De forente nasjoner.

1946–1948

Eleanor Roosevelt spiller en avgjørende rolle i utformingen av FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter, som endelig vedtas i desember 1948.

1962

Eleanor Roosevelt dør av tuberkulose i sitt hjem i New York, 78 år gammel.