bournemouth.ac.uk

Fotspor gjør Amerikas indianere 7000 år eldre

Historien om de første menneskene i Amerika må skrives om, viser knusktørre bevis fra New Mexico.

I de senere årene har adskillige funn rokket ved teorien om at indianernes forfedre først innvandret til Amerika for mellom 12.000 og 16.000 år siden. Ny britisk forskning bekrefter at Amerikas første innbyggere må være nådd frem flere tusen år tidligere.

Arkeologer fra Bournemouth universitet i England har undersøkt en rekke eldgamle fotspor i White Sands-nasjonalparken i delstaten New Mexico.

Mellom tærne på de mange fotavtrykkene i størknet mudder var forskerne så heldige å finne pollen og frø. Analyser viser nå at plantedelene er mellom 21.000 og 23.000 år gamle – altså 7000 år eldre enn den innvandringsbølgen som i årevis ble ansett for å være indianernes opprinnelse.

VIDEO: Se fotsporene bli utgravd

Video

I mange år mente eksperter at mennesker umulig kunne nå frem til Amerika så tidlig, fordi istidens snømasser forhindret innvandring.

HISTORIE har imidlertid tidligere omtalt funn som tyder på at det kunne jeger-samlere fra Asia godt: en minst 18.000 år gammel menneskeknokkel, skjæremerker i en 24.000 år gammel dyreknokkel og en like gammel steinkniv.

Sene innvandrere drepte de første

Ifølge noen forskere kan det være snakk om to forskjellige innvandringsbølger: en meget tidlig – kanskje for 30-35.000 år siden – hvorpå Amerikas første mennesker ble utkonkurrert eller drept av senere innvandrere, som først nådde frem da isen trakk seg tilbake.