Gjorde ikke slavene i USA opprør?

De umenneskelige vilkårene som slavene levde under i USA førte flere ganger til væpnet opprør mot de hvite slaveeierne - men like ofte gikk det galt...

De umenneskelige vilkårene som slavene levde under i USA førte flere ganger til væpnet opprør mot de hvite slaveeierne - men like ofte gikk det galt...

North Wind Picture Archives / Imageselect

Svarte slaver i USA gjorde opprør flere ganger. Historikerne kan dokumentere nesten 250 slaveopprør i sørstatene før USAs forfatning forbød slaveriet i 1865.

Men i motsetning til det som skjedde i Karibia og Sør-Amerika, ble opprørene i Nord-Amerika ikke noen suksess å snakke om.

Årsaken var bl.a. at plantasjene i USA ofte var små og hadde få slaver sammenlignet med f.eks. de karib­iske plantasjene.

Dessuten var de svarte slavene ofte i mindretall i forhold til den hvite befolkningen, og de ble strengt bevoktet. Slavene hadde derfor små muligheter for å kommunisere og planlegge større opprør.

Et av de best kjente slaveopprørene fant sted i Virginia i 1831. Da grep cirka 70 slaver til våpen og angrep hus og plantasjer. Her befridde de slaver og drepte hvite menn, kvinner og barn.

Da opprøret ble slått ned fire dager senere, var minst 51 hvite drept. Opprøret spredte stor frykt blant de hvite og ble startskuddet for flere hevntokter mot ulydige slaver.

I ukene etter opprøret ble 56 slaver henrettet av myndighetene, og grupper som tok loven i egne hender, drepte nesten 200 svarte.

I minst ett tilfelle ble et slaveopprør startet av hvite slaverimotstandere som ville avskaffe slaveriet med våpenmakt. I 1859 ble et våpenlager angrepet av en gruppe anført av slaverimotstanderen John Brown.

De ville levere våpen til et stort slaveopprør i sør. Men gruppen, som besto av både hvite og svarte, ble nedkjempet etter en blodig kamp som varte i nesten to døgn.