Public Domain

Hør de historiske opptakene: Forskere har digitalisert indianerstammers utdødde språk

Amerikanske forskere har siden 2015 digitalisert og restaurert hundre år gamle lydopptak av representanter for USAs opprinnelige folkegrupper. I en video er noen av lydsekvensene nå offentliggjort.

"Det er ikke noen gamle igjen som kan synge sangene for oss. Dette er den eneste måten vi kan høre dem på."

Det sier den unge amerikaneren Louis Trevino i en video på hjemmesiden til University of California, Berkeley.

Trevino har aner i den amerikanske indianerstammen Rumsen, som var en av Californias opprinnelige folkegrupper.

I dag er det ikke lenger noen som snakker indianerstammens språk flytende, og Trevino refererer derfor til et forskningsprosjekt som forskere fra universitetet står bak.

Siden 2015 har forskerne arbeidet med å overføre lydopptak fra over 2700 vokssylindre til et dataprogram for blant annet å bevare innholdet på de skjøre vokssylindrene.

Video

Antropologer foreviget stemmene

På begynnelsen av 1900-tallet samlet antropologer og språkforskere inn nærmere hundre timers lydopptak av amerikanernes språk.

En stor del av opptakene er av indianske språk og sanger, og i sju tilfeller er opptakene i universitetets arkiv de eneste som fins av språk som forlengst er utdødd.

Opptakene ble den gangen gjort med en fonograf – grammofonens forløper – som lagret lydene på vokssylindre.

Men tidens tann merkes på sylindrene, og forskerne har derfor vært nødt til å bruke en spesiell optisk skanneteknologi for å høre de innspilte stemmene.

Lydene vil bli tilgjengelige

For forskergruppen bak er det avgjørende at opptakene ikke går tapt.

"Jeg tror at hvis man interesserer seg for hva det vil si å være amerikaner, så vil man også interessere seg for kulturene som utgjør USA, sier en av forskerne bak prosjektet," lingvisten Andrew Garrett.

Prosjektet varer til sommeren 2018, og universitetet opplyser på hjemmesiden at samlingen vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten.

LES OGSÅ: De ti mest berømte indianerstammene