I sitt verk om USAs historie nevner Adams for første gang «den amerikanske drømmen».

Hva er den amerikanske drømmen?

Hvor stammer begrepet «The american dream» fra?

Det var den amerikanske historikeren og forfatteren James Truslow Adams som kom med uttrykket «Den amerikanske drømmen».

I sin bok Amerikas saga fra 1931 skriver Adams: «Den amerikanske drømmen er drømmen om et land der livet er bedre for alle. Der alle har muligheten til å utnytte sine talenter optimalt. Det er ikke bare en drøm om biler eller høye lønninger, men en drøm om sosial rettferdighet som tillater enhver mann eller kvinne uansett herkomst å få fullt utbytte av sine evner».

I dag er uttrykket flittig brukt av amerikanerne. Betydningen har endret seg til å omfatte troen på demokratiske idealer som veien til et bedre liv for alle.