Getty Images
Immigrants on Deck of Ocean Liner

Hvor fort har USAs befolkning vokst?

USAs befolkning har vokst med imponerende fart, men det store antallet nye borgere kommer ikke lenger reisende langveis fra, slik de en gang gjorde det.

Siden grunnleggelsen av USA har befolkningen vokst raskt. I den amerikanske selvforståelsen har innvandring spilt en avgjørende rolle, men statistikken sier noe annet.

USA opplevde den raskeste veksten så langt mellom 1831 og 1840, da antall nye borgere økte med 33 prosent. Av de 4,5 mill. flere amerikanere utgjorde immigranter 600.000.

I 1840-1850 tok innvandringen virkelig fart og nådde 1,7 mill, men i samme periode vokste den totale befolkningen med hele 6 mill.

USA innførte sin første store be-grensning av innvandringen i 1917, da frykten for den såkalte gule svøpe var på sitt høyeste. Etter dette var det nesten umulig å komme inn i USA fra mange asiatiske land.

USAs grenser ble enda mer lukket i 1924 i et forsøk på å holde sosialister ute og hindre innvandrere i å ta amerikanske jobber.

De neste 40 årene var det bare beskjeden innvandring, og likevel fortsatte befolkningsveksten å skyte i været.

Først i senere år har befolkningsveksten begynt å avta, og nye tall viser at den aldri har vært lavere enn fra 2010 til 2020.

Veksten har bare gått oppover.

© Peter Newark American Pictures/Bridgeman Images & Historical/Getty Images