IanDagnall Computing / Imageselect
Ku Klux Klan marching down Pennsylvania Avenue in Washington DC on 13th September 1926

Hvor stor var Ku Klux Klan?

Klanen, som ble opprettet for å gjenetablere hvitt overherredømme i sørstatene, har opplevd store svingninger i medlemstallet.

Den høyreekstremistiske gruppen Ku Klux Klan (KKK) ble grunnlagt av sørstatsveteraner etter den amerikanske borgerkrigen i 1865.

Deres mål var å gjeninnføre hvitt overherredømme i sørstatene og ta fra de svarte deres rettigheter. Middelet var vold og drap på både svarte og hvite som KKK så som forrædere.

På få år fikk klanen avdelinger i alle sørstatene og hadde ca. 550.000 medlemmer da den ble oppløst ved lov i 1871.

I 1915 gjenoppsto klanen og innlemmet denne gangen innvandrere, jøder og katolikker i fiendene sine.

Gjenfødelsen skyldtes især filmen The Birth of a Nation (1915). Den forherliget den opprinnelige klanen og bidro med ideen om hvite hetter og brennende kors som KKK ble kjent for.

Den nye klanen appellerte til flere og hadde nesten 5 mill. medlemmer i USA før den gikk konkurs i 1944 pga. skattegjeld.

Men løsrevne avdelinger overlevde og fikk vind i seilene i 1960-årene som en blodig motpol til de svartes kamp for flere borgerrettig­heter.

Denne gangen fikk KKK ikke noen egentlig sentral ledelse og har siden operert som små, selvstendige enheter. Eksperter mener at klanen fortsatt har noen tusen medlemmer i USA.