Hvordan så USAs første flagg ut?

Hvordan ble det amerikanske nasjonalflagget til?

Det var visstnok Betsy Ross som bestemte at USAs flagg skulle ha femtakkede stjerner.

Nord-Amerika trengte nytt flagg etter opprør

Da de tretten britiske koloniene i Nord-Amerika gjorde opprør i 1775, hastet det å få ferdig et nytt flagg. Særlig for amerikanske skip som til da hadde seilt under den britiske handelsflåtens røde merke. Den enkle løsningen ble å gjøre flagget stripete ved å sy på hvite tøystrimler.

Storbritannias «Union Jack» forsvant først fra flagget i 1777, da kongressen innførte en ny versjon med tretten stjerner på blå bunn.

Enke ville skape nytt nasjonalflagg

En utbredt variant med stjernene plassert i en sirkel, er blitt tillagt Betsy Ross, enken etter en amerikansk patriot. Ifølge overleveringen ga frihetshelten George Washington systuen hennes i Philadelphia i oppdrag å skape et nasjonalflagg.

Kongressen vedtok i 1818 at flagget skulle ha én stjerne for hver nye delstat, men bare tretten striper. Først i 1912 ble stjernenes plassering lovfestet.