Hvorfor ble det krakk i Wall Street i 1929?

Krakket på Wall Street skyldtes flere ting - oppblåste kurser, fallende kjøpekraft og uro om kornprisene.

©

Oppblåste kurser

Alt fra direktører til frisører kunne låne 900 dollar i banken til å spekulere for bare de hadde 100 dollar i egenkapital. Derfor steg kursene til urealistiske høyder. Da boblen brast, sto de aller fleste spekulantene igjen med en uoverskuelig gjeld.

©

Kjøpekraften falt

Ny teknologi sørget for større produksjon, men de mange moderne maskinene stjal også jobben fra folk på golvet. I slutten av 1920-årene steg arbeidsløsheten til 25 prosent i USA, og det fikk kjøpekraften og selskapenes salgstall til å dale.

©

Korn avslørte alt

Uro rundt kornprisene ble startskuddet til børskrakket. USAs overproduksjon av hvete fikk spekulanter til å tvile på at prisen kunne forbli høy i 1929. De solgte i panikk, hveteaksjen stupte i verdi og trakk alle andre aksjer med seg i dypet.

1 - Oppblåste kurser

Alt fra direktører til frisører kunne låne 900 dollar i banken til å spekulere for bare de hadde 100 dollar i egenkapital. Derfor steg kursene til urealistiske høyder. Da boblen brast, sto de aller fleste spekulantene igjen med en uoverskuelig gjeld.

2 - Kjøpekraften falt

Ny teknologi sørget for større produksjon, men de mange moderne maskinene stjal også jobben fra folk på golvet. I slutten av 1920-årene steg arbeidsløsheten til 25 prosent i USA, og det fikk kjøpekraften og selskapenes salgstall til å dale.

3 - Korn avslørte alt

Uro rundt kornprisene ble startskuddet til børskrakket. USAs overproduksjon av hvete fikk spekulanter til å tvile på at prisen kunne forbli høy i 1929. De solgte i panikk, hveteaksjen stupte i verdi og trakk alle andre aksjer med seg i dypet.