Jim Crow forlenget slaveriet i USA

Etter den amerikanske borgerkrigen ble slaveriet formelt avskaffet. Jim Crow og lovene som ble introdusert i den mystiske figurens navn, ville det imidlertid annerledes. Bli med inn i maskinrommet i raseskillets USA.

Grillfest på ranch i Jim Crow-sørstat.

Smørbrød til alle på hver sin side av gjerdet: Rasedelt grillfest på F.M. Gays plantasje i Alabama (cirka 1935).

© Science History Images/Imageselect

Den amerikanske borgerkrigen (1861–1865) betydde at slaveriet ble avskaffet i Amerikas forente stater.

Men hvis noen i den svarte befolkningen trodde at det betydde frihet, likhet og brorskap, måtte de tro om igjen.

Da kanonene tidde, viste det seg snart at det hvite flertallet på ingen måte var rede til å gi slipp på sine privilegier.

Spesielt i de beseirede sørstatene spredte det seg en praksis som gikk ut på å holde rasene adskilt via lovgivningen. Den pene begrunnelsen var at rasene godt kunne være like selv om de var adskilte. Men virkeligheten var mer djevelsk.

Det ble nemlig spydd ut lovgivning som holdt de svarte fast i fattigdom og en tilstand av rettsløshet.

Her er forklaringen på hva Jim Crow-lovene var, og konkrete eksempler på lovtekster og forordninger som på snedig vis opprettholdt de fargedes status som annenrangs borgere.

Adskilte, men likeverdige

I 1892 gikk skomakeren Homer Plessy inn på jernbanestasjonen i New Orleans og kjøpte en billett til 1. klasse. Plessy satte seg i et sete som var forbeholdt hvite, og begynte den nesten to timer lange togturen til Covington i Louisiana, omtrent 50 km unna.

Homer Plessy var mulatt, og da konduktøren kom til der han satt, ba han Plessy om å flytte ned i den vognen som var forbeholdt svarte. Plessy nektet å flytte seg og ble straks arrestert.

Til tross for at slaveriet var opphevet, gjorde spesielt sørstatene alt for å undertrykke de svartes rettigheter og holde svarte og hvite adskilt med trusler, vold og vedtak av flere rasistiske lover – de såkalte Jim Crow-lovene.

En av disse lovene var delstaten Louisianas såkalte Separate Car Act fra 1890. Den forbød svarte å sitte sammen med hvite på offentlig transport.

Skilt for raseskilte venteværelser i North Carolina

I sørstatene måtte svarte sitte på spesielle plasser på togene og vente i egne venterom.

© Wikimedia Commons

Homer Plessy ga seg imidlertid ikke uten videre, og han kjempet for å få dommen sin omstøtt med hjelp fra Citizens’ Committee, en borgerrettsorganisasjon i New Orleans.

Raseskillepolitikken stred mot det 14. tillegget til den amerikanske grunnloven, som ga svarte amerikanere fulle borgerrettigheter, het det i tiltalen.

I 1896 endte saken i USAs høyesterett. Her argumenterte dommerne for at raseskille ikke betydde ulikhet mellom svarte og hvite dersom likeverdige fasiliteter var tilgjengelige – den såkalte adskilte, men likeverdige-doktrinen.

Plessy tapte saken da høyesterett ikke fant loven rasistisk.

«Plessy v. Ferguson», som saken ble kjent som, fikk vidtrekkende konsekvenser for den svarte befolkningen i USA.

Etter at høyesterett hadde blåstemplet Louisianas raseskillelover, ble sørstatene oversvømt av en tsunami av rasistiske Jim Crow-lover som trampet på de svartes konstitusjonelle rettigheter langt inn i neste århundre.

Hvem var Jim Crow?

Thomas Rice spiller Jim Crow.

En sang om «Jim Crow» ble en landeplage i USA på 1830-tallet. Opphavsmannen, Thomas Dartmouth Rice, turnerte landet rundt med sin hit.

© Public domain

En hvit klovn med svart ansiktsmaling

På 1830-tallet vrimlet det med hvite skuespillere på teaterscenene som var iført fillete klær og svart ansiktsmaling. Disse karikaturene på USAs svarte befolkning ble kalt «Jim Crow» og ga senere navn til raseskillelovene.

I 1828 introduserte den amerikanske skuespilleren Thomas Dartmouth Rice en ny karakter på USAs teaterscener.

Med svart maling i ansiktet – såkalt blackface – og iført loslitte klær forvandlet skuespilleren seg til Jim Crow, en rasistisk stereotyp på USAs svarte befolkning, som på den tiden fremdeles var underlagt slaveriet.

Rice var den første skuespilleren som skaffet seg suksess med å latterliggjøre de svarte med en svartsvertet maskering og karikerte afrikanske ansiktstrekk. Mange andre imitatorer skulle snart følge etter.

Fra 1830-tallet og utover ble Jim Crow-karakteren og blackface i det hele tatt en landeplage og kom til å symbolisere afroamerikaneren som et uintelligent og usofistikert undermenneske.

Da raseskillelovene ble vedtatt på slutten av 1800-tallet, gikk de under navnet Jim Crow-lovene på folkemunne, etter Rices opprinnelige karikatur.

Rekonstruksjonsperioden

Det er ikke så rart at Homer Plessy følte han hadde rett til å sitte hvor han ville da han gikk på toget i New Orleans i 1892.

Etter mordet på president Lincoln i april 1865 hadde Kongressen de neste årene vedtatt det 13., 14. og 15. tillegget til grunnloven – til tross for massiv motstand i sør.

Tilleggene avskaffet offisielt slaveriet og ga USAs svarte fulle borgerrettigheter på samme vilkår som de hvite – inkludert retten til å stemme. I hvert fall på papiret.

De neste tolv årene – kjent som rekonstruksjonsperioden – så det ut som om de tidligere slavene en gang for alle kunne løsrive seg fra undertrykkelsens lenker.

Med republikanerne ved makten ble de beseirede sørstatene igjen innlemmet i USA. Demokratene, som på dette tidspunktet fortsatt ønsket å gjeninnføre slaveriet, mistet den politiske makten i sørstatene til republikanerne.

Maktskiftet gjorde at den svarte befolkningen fikk adgang til offentlige skoler og økonomiske gjenopprettingsprosjekter. Adskillige svarte ble også valgt til politiske poster i forskjellige sørstater.

Utviklingen fikk den hvite befolkningen i sørstatene til å se rødt.

Da slaveriet ble avskaffet, mistet de ikke bare den gratis arbeidskraften de hadde nytt godt av i flere tiår. De ble også nødt til å behandle svarte som likemenn, til tross for at de aller fleste hvite i sørstatene betraktet de svarte som «undermennesker».

Amerika i svart og hvitt

Uansett hvor de svarte beveget seg i sørstatene, ble de stadig minnet om at de hvite ikke ville ha noe med dem å gjøre. Det ble praktisert raseskille overalt i det offentlige rom – fra segregerte svømmebassenger, skoler og restauranter til kinoer, vannposter og parker.

Egne vannposter for fargede i raseskillets USA.
© Wikimedia Commons

Vannposter: Raseskilte vannkraner

Ingenting innkapsler Jim Crow-lovene som bildene av de offentlige vannpostene med påskriften «Colored». Hvite hadde – selvfølgelig – sin egen kran så de ikke risikerte å drikke fra samme kran som de svarte.

Raseskilt buss i Birmingham, Alabama.
© Pictorial Press Ltd/Imageselect

Busser og tog: Svarte bakerst i bussen

Offentlige transportmidler som busser og tog ble delt inn i hvite og svarte avdelinger. De hvite satt foran, mens de svarte ble plassert bakerst i bussen. I tiden med raseskille nektet mange svarte å følge de diskriminerende reglene. Best kjent er Rosa Parks.

Ruby Bridges eskorteres av FBI-betjenter.
© Public domain

Undervisning: Kampen om skolene

Skolene i sørstatene var rasedelt. Svarte elever fikk ikke gå på skole sammen med hvite og måtte undervises av svarte lærere. Bildet viser Ruby Bridges. Foreldrene hennes saksøkte en hvit skole i 1954 da skolen nektet henne adgang. Saken endte i høyesterett, og Bridges vant.

Kino i Jim Crow-tiden.
© Library of Congress

Kulturlivet: Raseren underholdning

Kulturlivet i sørstatene var også sterkt oppdelt i Jim Crow-tiden. Svarte hadde sine egne kinoer og fikk ikke kjøpe billetter til filmer som ble vist på kinoer for hvite, som vanligvis var av bedre kvalitet. Også i nordstatene ble de svarte nektet adgang til de fleste teatre for hvite helt frem til 1950-tallet.

Krise banet vei for Jim Crow

I 1873 ble USA rammet av en økonomisk krise som gikk spesielt hardt ut over sørstatene. Prisen på den viktige eksportvaren bomull falt til under det halve, og millioner mistet arbeidet.

Krisen fikk velgerstemningen til å svinge i demokratenes favør, og ved valget i 1874 vant det demokratiske partiet tilbake makten i Representantenes hus.

Etter at han ble innsatt som president i 1877, inngikk republikaneren Rutherford B. Hayes et kompromiss med demokratene som betydde slutten på den okkupasjonen av sørstatene som ble satt i verk etter nordstatenes seier i den amerikanske borgerkrigen i 1865.

Demokratene fikk nå full kontroll over sørstatene og trakk tilbake mye av rekonstruksjonsperiodens fremgang for de svarte.

Valgplakat.

Valgplakat fra Pennsylvania (1866) som illustrerer de hvites motstand mot de svartes økende likestilling etter borgerkrigens slutt i 1865. Den frykten som karikaturen spiller på, var bl.a. at de hvite skattebetalerne var redde for å måtte arbeide hardt for maten mens de «late» svarte høstet fruktene av deres arbeid.

© Wikimedia Commons

Kompromisset fra 1877 satte for alvor gang i utbredelsen av raseskillelover i sørstatene. Etter litt over et tiår med fremskritt ble svarte amerikanere nå slått tilbake til start.

Bare tre prosent svarte kunne stemme

Opp gjennom 1880- og 1890-årene vedtok sørstatene en mengde lover som begrenset de svartes rettigheter.

Jim Crow-lovene varierte fra stat til stat, men forbød stort sett svarte å gifte seg med hvite, å bo og gå på skole sammen med hvite, og til og med å bli gravlagt på samme kirkegård som hvite.

Spissfindige regler gjorde også at de svartes grunnlovsgaranterte rett til å stemme ble sløyfet i sørstatene.

Da den såkalte grandfather clause ble vedtatt i 1895, innebar det at en borger bare kunne stemme hvis hans foreldre eller besteforeldre hadde vært registrerte velgere før 1867.

De fleste svartes forfedre hadde vært slaver før 1867 og hadde derfor ikke hatt lov til å stemme. Dette betydde at størsteparten av svarte etterkommere var avskåret fra å stemme ved politiske valg.

De få svarte som ikke ble utelukket av bestefarklausuler, ble silt fra ved hjelp av såkalte leseferdighetstester. For å bli registrert som velger måtte borgerne i flere sørstater bestå en leseferdighetsprøve.

Mens de hvite fikk en enkel test, ble de svarte utsatt for en leseferdighetstest som var langt vanskeligere å bestå. I 1940 var det derfor bare tre prosent av alle afroamerikanere i sørstatene som hadde lov til å stemme. Resten ble holdt borte med de diskriminerende Jim Crow-lovene.

Eksempler på raselover fra sørstatene

To toalettskur i Jim Crows Tennessee.

To like primitive toalettskur – et for hvite, det andre for fargede. Fra Oak Ridge i Tennessee.

© Department of Energy/Wikimedia Commons

Etter borgerkrigen og spesielt etter at rekonstruksjonsperioden var slutt, vedtok alle sørstater i USA en lang rekke lover som skulle diskriminere den svarte befolkningen. Her er et lite utvalg:

  • «Ekteskap mellom en hvit person og en neger eller mulatt eller en person som har mer enn en åttendedel negerblod i seg, er ulovlig og ugyldig.» (Mississippi)
  • «Begravelsesbyråer må ikke begrave eller tillate at noen farget person gravlegges i jord som er utskilt eller brukt til begravelse av hvite personer.» (Georgia)
  • «Det er ulovlig for en neger og en hvit person å spille sammen eller være i selskap med hverandre ved ethvert spill pool eller biljard.» (Florida)
  • «Alt menneskeblod som brukes til blodoverføring i staten Louisiana, skal merkes med ordet ‘kaukasisk’, ‘negroid’ eller ‘mongoloid’ for å angi blodgiverens rase tydelig. Hvis blodet ikke er merket, er det ikke lov å bruke det.» (Louisiana)
  • «Alle personer som har tillatelse til å drive virksomhet med å selge øl eller vin (...) skal betjene enten utelukkende hvite mennesker eller utelukkende fargede mennesker, og de må ikke på noe tidspunkt servere de to rasene i samme lokale.» (Louisiana)
  • «Bøker må ikke være utskiftbare mellom hvite og fargede skoler, men må utelukkende brukes av den rasen som brukte dem først.» (North Carolina)

Raselover førte til tusenvis av lynsjinger

Lynsjing i Cairo i Illinois i 1909.

I 1909 har folk stimlet sammen i Cairo i Illinois for å lynsje 24 år gamle Will James. Den svarte mannen ble arrestert og mistenkt for å ha voldtatt en ung hvit kvinne. Ved samme anledning ble også James’ svarte cellekamerat hentet ut av arresten og hengt.

© Wikimedia Commons

Under Jim Crow-politikken var de svarte i sørstatene underlagt et apartheidlignende system.

En svart person fikk ikke svømme i det samme bassenget, sitte i den samme offentlige parken, drikke fra samme drikkepost eller reise i de samme togvognene, bussene og drosjene som hvite.

De svarte fikk ikke gå på de samme skolene eller bibliotekene som de hvite eller drive idrett sammen med hvite.

Svarte måtte tiltale alle hvite som «mister», «miss», «boss» eller «kaptein», men selv ble de møtt med nedlatende tituleringer som «boy» eller «onkel» (hvis de ikke bare ble kalt «nigger», da).

Jim Crow-lovene varierte fra stat til stat og kommune til kommune, men i utgangspunktet var alle svarte i sørstatene underlagt de hvites overherredømme.

Og straffen for å bryte raseskilleloven var streng.

Fra 1883 til 1968 ble nesten 3500 svarte lynsjet i sørstatene. Offentlige lynsjinger tiltrakk et stort publikum og var kjennetegnet av ekstrem sadisme.

På begynnelsen av 1900-tallet, da lynsjingene var på sitt hyppigste, beskrev en journalist fra avisen Greenwood Observer en offentlig lynsjing av en svart mann med grusomme detaljer:

«Mobben skar i kroppen hans med kniv, brente kroppen med glødende jern, hengte ham etter halsen til han nesten ble kvalt til døde før de gjenopplivet ham og fortsatte torturen. Deretter slepte de ham til offerets hjem, der flere tusen mennesker ventet. Da de stoppet foran huset, kom en kvinne ut og stakk en slakterkniv i hjertet på ham.»

Borgerrettsbevegelsen får vind i seilene

Sit-in-protest i North Carolina i 1960.

Den 1. februar 1960 utfordret fire afroamerikanske studenter Jim Crow-lovene i Greensboro i North Carolina da de forlangte å bli servert i kafeteriaen i lavprisvarehuset Woolworths, som var forbeholdt hvite. Personalet avviste dem, men de fire mannlige studentene ble sittende inntil stengetid og dukket opp igjen i dagene som fulgte. Deres fredelige protest ble kjent som «sit-in-bevegelsen». I løpet av 1960 sluttet henimot 70 000 svarte seg til bevegelsen.

© Wikimedia Commons

Men de svarte satt ikke bare passivt og så på at Jim Crow tråkket på deres fundamentale rettigheter og sendte flere av dem bak lås og slå eller i døden.

Borgerrettsforkjempere som Ida Wells arbeidet for å kaste lys over de brutale lynsjingene og forsøkte å få dem avskaffet av høyesterett – uten å lykkes.

Wells var en av stifterne av borgerrettsorganisasjonen NAACP, og i 1938 hjalp NAACP afroamerikaneren Lloyd Gaines med å føre sak mot staten Missouri ved USAs høyesterett.

Gaines ønsket å studere jus ved Missouri School of Law, men var blitt avvist fordi skolen bare var for hvite studenter.

Retten slo fast at Missouri ikke kunne tvinges til å ta opp Gaines på universitetet ut fra doktrinen om «adskilte, men likeverdige» fra 1896.

I stedet måtte universitetet enten betale for at svarte fikk studere jus utenfor staten eller selv bygge ut et tilbud tilsvarende det som ble stilt til rådighet for hvite studenter. Missouri endte opp med å opprette et juridisk fakultet for svarte studenter.

Ved på lovlig vis å gjøre opprettholdelsen av raseskillet til et dyrt og komplisert alternativ til integrering av svarte elever i hvite skoler, banet Gaines’ seier i høyesterett vei for den endelige avskaffelsen av raseskillet på offentlige skoler i 1954.

Avskaffet – men ikke forsvunnet

NAACP gikk til kamp mot atskillige Jim Crow-lover opp gjennom 1940- og 1950-tallet og fikk ofte medhold, men i praksis ble det ikke gjort stort for å omstøte de rasistiske lovene i sørstatene.

Men seieren i 1954, som gjorde raseskillet i offentlige skoler ulovlig, ga virkelig borgerrettsbevegelsen nytt mot.

I det neste tiåret kjempet NAACP og borgerrettsaktivister som Martin Luther King og Malcolm X mot det hvite overherredømmet og dets diskriminerende Jim Crow-lover både ved domstolene og på gatene.

Lyndon B. Johnson gjør Jim Crow-lover ulovlige.

President Lyndon B. Johnson signerer «The Civil Rights Act» i 1964, som formelt gjør slutt på Jim Crow-lovene.

© Wikimedia Commons

Jim Crow-lovene ble annullert for godt da president Lyndon B. Johnson undertegnet borgerrettighetsloven av 1964 og stemmerettsloven av 1965.

De svartes kamp for likestilling var imidlertid langt fra over, og selv i dag viser Jim Crow iblant sitt stygge ansikt.

Etter Donald Trumps valgnederlag i 2021 er det innført lovgivning i de gamle sørstatene som stort sett bare rammer svarte og personer med latinamerikansk eller asiatisk opprinnelse.

Enkelte valglokaler pålegges f.eks. å stenge tidligere, noe som gjør det vanskeligere for arbeidere å stemme, eller valglokaler i nabolag med overveiende svart befolkning blir sløyfet.

Så selv om de gamle Jim Crow-lovene er avskaffet, lever Jim Crow-strategien fortsatt sitt eget diskrete liv i dagens USA.

Raseskilt strøk i Detroit.

Jim Crow-mentaliteten var også utbredt i de tidligere nordstatene. Skiltet er fra Detroit i Michigan (1942): «Vi vil ha hvite leieboere i vårt hvite nabolag».

© Library of Congress

Jim Crow begynte i nordstatene

Jim Crow-lovene er uløselig knyttet til sørstatene. Det var her raseskillelovene for alvor fikk innpass på slutten av 1800-tallet og frem til midten av 1960-tallet.

Men de første Jim Crow-lovene oppsto faktisk i nordstatene. Den første omtalen av en «Jim Crow-vogn», som viser til togvogner der svarte og hvite passasjerer ble adskilt, kan dateres helt tilbake til 1838.

Flere svarte i nord nektet å følge loven om adskillelse på offentlig transport – bl.a. borgerrettsforkjemperen Frederick Douglass – og i 1943 ble kravet om raseskille i togvognene droppet.

Jim Crow-lovene og raseskillepolitikken ble bare praktisert ved lov i sørstatene etter 1877, men diskriminering fantes også i nordstatene.

Selv om rasesegregering av svarte og hvite i offentlige skoler ikke ble vedtatt ved lov i nord, gikk hvite og svarte elever på skole hver for seg.

Etter 2. verdenskrig ble den svarte og hvite befolkningen i nord enda mer adskilt ettersom de svarte flyttet sammen i ghettostrøk i byene, mens de hvite i stor stil flyttet ut i forstedene.