Lincolns benådning var juks

Amatørhistorikeren Thomas Lowry har innrømmet å ha forfalsket datoen på en benådning fra Abraham Lincoln.

Amatørhistorikeren Thomas Lowry har innrømmet å ha forfalsket datoen på en benådning som USAs president Abraham Lincoln skulle ha gitt en dødsdømt fange samme dag som presidenten ble drept.

Ifølge den forfalskede datoen ble benådningen gitt 14. april 1865, men den ekte datoen viser seg å være 14. april 1864. Lowry fikk i 1998 stor oppmerksomhet for funnet av benådningen, og skapte seg en karriere som Lincoln-spesialist. Han unngår straff fordi forholdet er foreldet.