shutterstock

Museum vil begrave kranier fra rasistisk eksperiment

En amerikansk professor mente å kunne bevise at mennesker med afrikansk opprinnelse tilhørte «den laveste grad av menneskeheten». Nå tar museum konsekvensen og vil slette sporene etter «forskningen».

Historien ser ofte annerledes ut i dagens lys enn den en gang gjorde.

Dette gjelder spesielt den amerikanske anatomiprofessoren Samuel George Mortons pseudovitenskapelige studier av mennesker fra 1830- og 1840-årene.

Morton samlet rundt 900 hodeskaller til studiene sine, og ut fra dem mente han å kunne måle seg til at mennesker av afrikansk opprinnelse tilhørte «den laveste grad av menneskeheten».

Disse rasistiske teoriene er senere blitt motbevist, men Mortons samling av kranier er i dag fortsatt å finne på Pennsylvania Universitys museum i Philadelphia.

Men er det opp til museet, skal 13 av kraniene – som kan bevises å ha tilhørt svarte amerikanere – nå fjernes fra samlingen og i stedet begraves på en kirkegård i nærheten.

Professor kjente de avdøde

Morton fikk hodeskallene fra blant annet svarte slaver, hjemløse eller mennesker med fysiske og mentale lidelser som ble holdt i fengselslignende forhold i fattighuset som Morton selv drev.

«Disse levningene er blant de mest direkte bevisene på den voldelige historien bak medisinsk og vitenskapelig rasisme i Philadelphia og USA», forklarer Poul Wolff Mitchell, som er forsker ved Amsterdam Museum og har studert Mortons samling.

Museet som nå huser hodeskallene, ble bygget over Mortons revne fattighus. Penn Museum venter for tiden på tillatelse til å begrave de 13 hodeskallene på kirkegården.