Lorie Shaull
Norma McCorvey demonstrerer for fri abort foran USAs høyesterett.

Når fikk USA fri abort?

På 1850-tallet krevde leger at abort skulle forbys i USA – ellers ville de fattige ta over landet. Men den planen ble stanset av en domstol i 1973.

Kanskje slutt med fri abort i USA

I en innledende avstemning har USAs høyesterett stemt for å gi hver stat lov til å begrense retten til fri abort. Det skriver TV2.dk.

Resultatet av den første avstemningen fremgår av et lekket dokument som mediet Politico har fått adgang til. Beslutningen er ennå ikke endelig, og de amerikanske høyesterettsdommerne kan altså ennå rekke å endre mening.

Hvis dommerne velger å holde seg til sin innledende holdning, vil det være et skjellsettende oppgjør med den legendariske avgjørelsen fra 1973, Roe mot Wade, som fastslo at kvinners rett til abort var sikret i USAs grunnlov.

USAs høyesterett forventes å fatte sin endelige beslutning i løpet av de neste to månedene.

Les historien bak fri abort i USA her ...

I 1857 hadde de amerikanske legene fått nok. Mens de fattige i USA fikk barn i hopetall, tydde mange hvite middelklassekvinner til abort for å få færre barn.

Hvis ingen grep inn, ville de fattiges dårlige gener undergrave landets arvemasse, mente legene som startet en kampanje mot abort. Legene hadde stor suksess, og snart ble abort forbudt i de fleste stater.

Dom ga fri abort

Omtrent 100 år senere publiserte en gruppe juridiske eksperter et lovforslag som skulle gjøre abort lovlig ved blant annet voldtekt og incest.

Forslaget brakte mer radikale grupper inn i abortkampen: Feminister krevde fri abort, mens fanatiske kristne mente at USAs grunnlov sikret retten til liv – også for fostre.

Det endelige oppgjøret ble innledet da en kvinne i 1970 brakte staten Texas inn for USAs høyesterett for å få ta abort. I 1973 slo høyesterett (Roe v. Wade) fast at retten til abort var sikret i grunnloven.

Norma McCorvey demonstrerer for fri abort foran USAs høyesterett.

Norma McCorvey (t.v.) vant i 1973 en skjellsettende seier for fri abort i USAs høyesterett.

© Lorie Shaull

… men forbud fortsetter

I teorien var retten til abort sikret i USA. I praksis prøvde abortmotstandere å undergrave dommen ved blant annet å skifte ut høyesterettsdommere slik at dommen kunne bli omstøtt.

Det lyktes delvis i 1992, da en ny dom ga stater større frihet til å regulere adgangen til abort.

Siden har flere stater strammet inn abortlovene. Senest 19. mai 2021 forbød Texas abort etter seks ukers graviditet.