Shutterstock

Ny teori: Mayaene spilte ball med sine døde konger

Ifølge en ny teori ble døde mayakongers aske brukt i gummiballer til et religiøst ballspill.

Det er nok tvilsomt om mayaene sendte sine døde herfra med et «hvil i fred».

En ny teori om at døde mayakongers aske ble brukt i gummiballer til et religiøst ballspill, er nemlig nylig blitt fremsatt.

I 2020 gjorde arkeolog Juan Yadeun Angulo fra Mexicos nasjonale institutt for antropologi og historie et spesielt funn i en 1300 år gammel krypt under en mayapyramide.

I krypten under Soltempelet i byen Toniná i Mexico fant han krukker med ikke bare asken fra kremerte mennesker, men også den typen gummi som ble brukt til å lage ballene i mayaenes ballspill.

Det har fått Angulo til å legge frem en ny teori om at avdøde mayalederes aske ble blandet med gummien og formet til baller til bruk i spillet.

I mayaenes ballspill gjaldt det å få gummiballen gjennom en steinring på siden av en vegg uten bruk av hendene.

© Sputnik/Creative Commons

Teorien har fått blandet mottakelse blant historikere.

Noen mener at adferden stemmer med de komplekse og langvarige dødsritualene som er blitt dokumentert blant mayaene, mens andre eksperter avventer klare bevis for teorien.

Eldgammelt ballspill spilles fortsatt i dag

Mayaenes ballspill spilles fortsatt den dag i dag, imidlertid uten bruk av kongeaske i ballene.

Se en video om mayenes ballspill her: