Ny teori: Amerikas historie må omskrives med over 100 000 år

En amerikansk forskergruppe har offentliggjort en studie av restene fra en fortidselefant som kan snu opp ned på forståelsen av Amerikas historie.

Det er 25 år siden mastodonten ble funnet under en utgravning - nå viser det seg at den kan bidra til å omskrive historien.

© San Diego Natural History Museum

Besøkende på naturhistorisk museum i San Diego har i årevis kunnet studere knokler og støttenner fra en mastodont - en fortidselefant - fra det sørlige California.

Men verken de besøkende eller arkeologene bak utstillingen har visst at den kan endre historien for alltid.

Menneskelig påvirkning

Mastodontens knokler og tenner ble funnet i 1992, da en motorvei i San Diego skulle bygges ut. De bar tydelig preg av menneskelig påvirkning:

Knoklene hadde fått en brutal omgang av primitive steinredskaper rundt tidspunktet for elefantens død, og støttennene lå loddrett i jorden.

Derfor konkluderte arkeologene med at det har levd mennesker på samme tid som mastodonten.

Og mens den sto utstilt på naturhistorisk museum i San Diego, prøvde forskerne å finne ut når det store dyret levde. I år lyktes det endelig.

Kan endre historien

Hittil har de eldste tegnene på menneskelig liv i Amerika vært rundt 15 000 år gamle, så arkeologene kunne ikke tro sine egne øyne da resultatene av dateringen lå klar: Mastodonten som ble funnet i 1992, levde for 130 000 år siden.

Hvis resultatet er riktig, må perioden da de første menneskene kom til Amerika altså tilbakedateres med over 100 000 år.

"En så overraskende påstand krever naturligvis ekstraordinære bevis," sier Thomas Deméré fra San Diego Naturhistoriske Museum til The Guardian og understreker derfor at det må langt flere undersøkelser til før det kan slås fast om historien må skrives om.