Nature Human Behaviour / Daron Duke
Arkeolog på utgravning i ørkenen

Verdens eldste tobakk funnet i Utah

Et overraskende funn i Salt Lake-ørkenen avslører verdens første kjente bruk av tobakk.

Midt ute i Utahs knastørre Salt Lake-ørken har arkeologer undersøkt restene av en over 12 000 år gammel bosetning fra steinalderen.

Blant dyreknokler, spydspisser og steinredskaper har det også dukket opp små frø fra tobakksplanter i så store mengder at det kun kan ha betydd at de ble nytt av beboerne.

“Folk i fortiden var fremragende botanikere og oppdaget de berusende verdiene ved tobakksplanten kort etter at de ankom Amerika”, forklarer arkeolog Daron Duke, som har deltatt i utgravningene. Hvorvidt beboerne har nytt tobakken daglig eller i forbindelse med sin religion, vet forskerne ennå ikke.

VIDEO – se funnstedet i Utahs ørken:

Tobakken ble tygget

Det har vært mulig å datere funnene takket være karbon-14-prøver av tre som ble brukt som brensel i steinalderbosetningens ovner.

Prøvene avslører at det forkullede brenselet er ca. 12 300 år gammelt, og arkeologene tror derfor at tobakksfrøene som ble funnet i samme lag, er like gamle. Det gjør steinaldermenneskene på boplassen til de eldste kjente tobakksnytere noensinne.

Mens Mellom- og Sør-Amerikas mayaer og aztekere langt senere likte å røyke tobakken som ledd i religiøse seremonier, antar arkeologene at steinalderfolkene i Utah tygget den.

Blader fra tobakksplanten later til å ha blitt rullet sammen og deretter tygget, og så ble frøene spyttet ut.