Provincial Archives of Alberta
RCMP circa 1900

Villmarkspolitiet ble symbol på Canada

I tillegg til sitt rød-hvite flagg med et lønneblad er Canada mest kjent for sine legendariske rødkledde politibetjenter. I 2020 feirer Royal Canadian Mounted Police (RCMP) sitt 100-årsjubileum, selv om styrken i realiteten har over 140 år på baken.

Ved opprettelsen i 1873 fikk Canadas ridende politi vidt forskjellige oppgaver og ble en mellomting mellom kavaleri og de amerikanske U.S. Marshals.

Mounties patruljerte grensene, sporet opp forbrytere, beskyttet indianernes rettigheter og etterforsket kriminalitet på tvers av delstatsgrensene.

Da man fant gull i canadiske Klondike nær grensen til Alaska, ble en tredjedel av styrken sendt til byen for å sørge for lov og orden blant de over 30.000 lykkejegerne.

©

Verdenshistoriens største landkjøp skapte korpset

Canada ble opprettet i 1867, og bare tre år senere inngikk den unge nasjonen en gigantisk handelsavtale:

Canada kjøpte det såkalte Rupert’s Land (3,9 mill. km²) av pelsjegerfirmaet Hudson’s Bay Company for 300.000 pund. Landets territorium ble dermed mangedoblet. Med på kjøpet fulgte det nesten folketomme North-Western Territory.

For å håndheve canadisk lov i villmarken ble North-West Mounted Police (NWMP) – Det nordvestlige ridende politi – opprettet i 1873. I 1920 ble NWMP slått sammen med Canadas øvrige politikorps og døpt Royal Canadian Mounted Police.

Hatten var inspirert av amerikanernes Stetson, men skyggen ble gjort flatere. Hatten ble først innført i 1904 og avløste den gang britiske tropehjelmer og myke luer som ikke var egnet for canadiske forhold.

Shutterstock

Fangsnoren rundt halsen var bundet til pistolskjeftet og skulle forhindre at betjenten mistet den Beaumont-Adams-revolveren som korpset benyttet i 1870-årene.

Shutterstock

Den røde jakken er en levning fra den gang Canada var under britisk kontroll og britiske rødjakker forsvarte grensene. Fargen ble også valgt for å gjøre det lett å skjelne Mounties fra de blåkledde amerikanske soldatene på den andre siden av grensen.

Shutterstock

Sam Browne-beltet med skråreim gjorde det enklere for betjentene å trekke pistolen med bare én hånd. Beltet ble oppfunnet av den britiske generalen Sam Browne (1824-1901), som bare hadde én arm. Han trakk derfor en reim over skulderen slik at den kunne holde sabelens skjede på plass når han trakk blank. Ideen ble snart overført til pistolhylstre.

Shutterstock

Betjenter dro i krig

Selv om de ridende betjentene primært skulle håndheve Canadas lover, ble korpset i sine tidlige år også brukt som kavaleri i krigstid.

1885

Under indianernes såkalte North-West Rebellion deltok Mounties som kavalerister i de blodige kampene i det sentrale Canada.

© George F.G. Stanley

1899

Canada var en såkalt britisk dominion og dermed formelt en del av det britiske imperiet. Derfor ble Mounties sendt til Sør-Afrika under den andre boerkrigen (1899-1902).

© Fornax, Himasaram, Madden, George F.G. Stanley

1914

Frivillige Mounties ble sendt til fronten i Frankrike under 1. verdenskrig som del av kavalerikorpset Canadian Light Horse.

Tricolour tricolore

1939

Da 2. verdenskrig brøt ut, hadde ikke Canada noe militærpoliti, så Mounties ble midlertidig overført til hæren.

© Fornax, Himasaram, Madden, George F.G. Stanley

Vidste du, at...

  • ... massakren ved Cypress Hills i 1873 understreket behovet for et ridende canadisk politi? En gruppe amerikanske bisonjegere trengte inn over grensen til Canada og drepte 20 indianere fra assiniboine-stammen som de mente hadde stjålet hestene deres.
  • ... en 140 mil lang marsj til Alberta var mountienes første oppdrag? 275 mann red til delstaten etter Cypress Hills-massakren for å stoppe ulovlig inntrengning på canadisk territorium.
  • ... 500 Mounties skulle sørge for ro og orden i et område på størrelse med Kina?
  • ... Englands kong, Edward 7 ga Canadas ridende betjenter rett til å kalle seg “det kongelige ridende politi” i 1904 som takk for korpsets innsats under boerkrigen?
  • ... frykt for kommunismen fikk Canada til å slå sammen North-West Mounted Police med andre politikorps i 1920? Dermed ble Royal Canadian Mounted Police opprettet, og korpset fikk myndighet til å jakte kommunister på tvers av delstatsgrensene.
  • ... arktiske patruljer fortsatt er en av mountienes oppgaver – ikke ulikt den danske Siriuspatruljens oppgaver i Øst-Grønland? Under den kalde krigen inspiserte betjentene radaranleggene som ble satt opp høyt mot nord for å avsløre russiske atomraketter på vei mot Nord-Amerika.
  • ... kvinner har hatt mulighet til å søke opptak i RCMP siden 1974? De utgjør i dag 21 prosent av korpsets ca. 25.000 medlemmer.