AA Photo

Nytt funn: Sterke kvinner styrte hettittenes rike

Et funn fra den syrisk-tyrkiske grensen knuser teorien om at menn hadde monopol på makten i hettittriket.

Et nytt funn fra den tyrkisk-syriske grensen viser at innbyggerne i den hettittiske byen Karkemish gikk til en lokal administrator ved navn Matiya når de hadde et problem.

Allerede 1500 år f.Kr. hadde hettittriket en velfungerende administrasjon som avgjorde tvister mellom innbyggere og ga tillatelser til for eksempel å åpne butikker og bygge hus.

Imidlertid skiller Matiya seg ut fra mengden av administratorer – hun var nemlig kvinne. I ruinene av Karkemish har arkeologer funnet flere offisielle segl som Matiya brukte i embetet sitt når hun underskrev dokumenter.

Hettittriket (med grønt) var størst på slutten av 1300-tallet f.Kr.

© Sémhur

Matiya var høyt på strå

Funnet rokker ved de kjønnsrollene som historikere mente eksisterte i Hettittriket. Til nå har ekspertene antatt at hettittene levde i et sterkt mannsdominert samfunn – slik som i faraos Egypt, som riket ofte lå i strid med.

Blant hettittene gjaldt ulike lover for menn og kvinner – for eksempel fikk kvinner langt mindre i erstatning enn menn i henhold til deres lover. At en kvinne som Matiya kunne inneha et så høyt embete som administrator, kommer derfor som en stor overraskelse.

I hettittriket har Matiya til og med vært høyt på strå i administrasjonen, mener arkeologene bak funnet. Av de tolv seglene de har gravd ut i Karkemish, tilhørte 2/3 Matiya.