Wikipedia
gammel lov hammurabi

Hva handlet historiens første lovtekster om?

Verdens eldste lovtekst er kong Ur-Nammus lov fra år 2100 f.Kr. Ur-Nammu hersket i den sumeriske byen Ur i dagens Irak, og forskerne har kunnet rekonstruere omtrent 40 av lovene, som blant annet behandler tyveri og rømte slaver.
Den mest berømte og best bevarte av de tidligste lovtekstene er den babylonske kong Hammurapis lov fra 1800-tallet f.Kr. Loven ble nedskrevet etter at gudene hadde befalt kongen å utferdige en lov som skulle: “skape et rettferdig styre i landet, ødelegge de onde, slik at de sterke ikke skal skade de svake, og opplyse­ landet for å fremme menneskenes­ velferd.”
Loven ble nedskrevet på steintavler og spredt i riket. Loven handlet særlig om rettssikkerhet, eiendomsrett, slaveri og landbruk. Og straffene var harde:
§ 25: Hvis et hus begynner å brenne, og en mann som kommer for å slukke ilden stjeler av innboet, skal han kastes i den samme ilden.
§ 129: Hvis en manns hustru oppdages med en annen mann, skal de bindes og kastes i elva.
§ 229: Hvis en entreprenør bygger et hus, og huset raser sammen og dreper huseieren, skal entre-prenøren­ henrettes.
De babylonske lovene spredte seg til nabolandene, og fikk stor innflytelse på antikkens sivilisasjoner.