To the Promised Land/Uri Dan
Kz-fanger med israelsk flagg

Hvem oppfant sionismen?

I 1896 utgir en jødisk journalist en bok som vil komme til å sette Midtøsten i brann. Ifølge boka kunne jødene kun unngå forfølgelse hvis de fikk sin egen stat i Palestina.

Sionismen som politisk ideologi oppsto for 125 år siden. Den østerriksk-jødiske journalisten Theodor Herzl ga ut boka Der Judenstaat i 1896, der han argumenterer for at jødene bare kan unnslippe forfølgelse hvis de får sin egen stat.

Ifølge Herzl skulle den nye jødiske staten ikke være basert på religion, men bygge på opplysningstidens europeiske idealer. I 1902 ga Herzl ut enda en bok som argumenterte for en sosialistisk stat i Det hellige land.

Herzls idé skapte spesielt begeistring blant østeuropeiske jøder, som på 1800-tallet hadde opplevd flere bølger av voldelig forfølgelse.

Verdens sionistorganisasjon

Verdens sionistorganisasjon ble grunnlagt i 1897 for å kjempe for en jødisk stat.

© Golf Bravo

Ville alliere seg med makteliten

I 1897 samlet Herzls tilhengere seg i Verdens sionistorganisasjon, som hadde som mål å skape en jødisk stat i Israel. Mye av innsatsen var rettet mot mektige politiske ledere som sionistene forsøkte å alliere seg med.

Innsatsen bar frukt, for etter 1. verdenskrig overtok britene Palestina, og i et hemmelig dokument erklærte den britiske regjeringen sin støtte til en jødisk stat i Palestina.

Jødiske flyktninger ankommer Palestina.

Et stort antall jøder seilte på ulovlig vis til Palestina i gamle, utrangerte skip.

© Palmach Archive

I de neste tiårene innvandret hundretusenvis av jøder til Palestina – vanligvis på ulovlig vis i store, synkeferdige skip. I 1948 nådde sionistene endelig sitt store mål da britene trakk seg ut av Palestina, hvoretter Israel ble grunnlagt.