Hvor gamle er Genèvekonvensjonene?

Sjokket over et besøk på en slagmark i Italia fikk forretningsmannen Henri Dunant til å begynne arbeidet som ledet til såvel opprettelsen av Røde Kors som innføringen av Genèvekonvensjonene.

Den første konvensjonen

Den første konvensjonen ble underskrevet av bl.a. Norge.

© Schweizerisches Bundesarchiv

Tusenvis av soldater lå såret uten hjelp da forretningsmannen Henri Dunant i 1859 besøkte en slagmark i Italia.

Den sjokkerte Dunant skrev senere om hendelsen i en bok der han foreslo opprettelsen av en politisk nøytral organisasjon som tok seg av krigens ofre.

Han skrev også at alle regjeringer burde underskrive en traktat som sikret at organisasjonen – som ble til Røde Kors – kunne få adgang til krigssoner.

I 1864 førte Dunants forslag til den første Genèvekonvensjonen, som ble underskrevet av tolv land.

Den ble senere supplert med ytterligere tre traktater og tre protokoller som utdyper det opprinnelige dokumentet.

Henri Dunant

Henri Dunant fikk i 1901 Nobels fredspris for sitt humanitære arbeid.

© Getty Images