Bettmann/Getty Images
arlo guthrie peace sign in the air

Hvor stammer fredstegnet fra?

Fredstegnet er et av verdens mest gjenkjennelige symboler, men de ferreste vet at det stammer fra sjøfartens verden.

Fredssymbolet er egentlig et anti-atomvåpensymbol.

Tegnet ble utformet i anledning en demonstrasjon mot kjernevåpen i London i 1958.

Den engelske designeren og billedkunstneren Gerald Holtom brukte flaggsignalene for bokstavene N og D som en forkortelse for “Nuclear Disarmament” (atomnedrustning).

Tegnet kom første gang i mediene samme år da en gruppe aktivister seilte inn i det amerikanske militærets prøvesprengningsområde for atomvåpen ved Bikini-atollen i Stillehavet.

De protesterte mot bruken av atomvåpen i området og hadde et banner med symbolet på båten.

Tegnet fikk større utbredelse fra 1960 av, da den amerikanske studenten og fredsaktivisten Philip Altbach besøkte London.

Da han reiste hjem til Chicago, hadde han med en hel pose full av merker med symbolet på.

Altbach delte dem ut på University of Chicago og fikk overtalt “Student Peace Union” til å gjøre tegnet til organisasjonens offisielle symbol.

Titusener av merker ble solgt på universiteter over hele USA de neste årene. Under Vietnamkrigen spredte tegnet seg til resten av fredsbevegelsen og ble det globale tegnet for fred og antimilitarisme.

marine naval peace sign origin
©

Marinesignaler ble fredssymbol

All verdens flåter bruker det samme systemet med flaggsignaler, og hver bokstav i alfabetet har sitt eget tegn. N og D ble brukt som sjablong for fredssymbolet. De står for “Nuclear Disarmament”.