Hvor stammer inndelingen av politikk i høyre og venstre fra?

Hvorfor snakker vi om høyre- og venstrefløy i politikken?

I det britiske underhuset sitter politikerne skarpt adskilt med regjeringens støttespillere til høyre og opposisjonen til venstre i lokalet.

Høyre og venstre som politiske motsetninger stammer fra 1500-tallets England. Her begynte medlemmene av underhuset å møtes i den lille kirken St. Stephens i Londons Westminster Palace. Under debattene satte tilhengere av kongens politikk seg til høyre for ordførerens stol, som sto foran alteret. Motstanderne tok plass til venstre. Benkene i kirken var vendt mot midtgangen slik at de to gruppene så rett på hverandre.

Etter utbruddet av den franske revolusjon i 1789 begynte medlemmene av nasjonalforsamlingen i Paris også å dele lokalet mellom seg. De revolusjonære tok plass til venstre, og kongens støtter satte seg til høyre. Ingen av partene var organisert som partier med navn, og ble bare kalt høyre fløy og venstre fløy i pressen.

I 1870-årene var oppdelingen blitt så vanlig i folks oppfattelse av politikk at franske partier begynte å bruke høyre og venstre i navnene sine, for eksempel det republikanske venstre, det ekstreme venstre og sentrum-høyre.

Norges eldste parti, Venstre, ble stiftet i 1884 som følge av kampen mot det gamle embetsmannsregimet. Samme år ble partiet Høyre dannet som en reaksjon på stemmerettsutvidelsen og innføringen av parlamentarismen.