Hvor utbredt ble kommunismen?

Kommunistiske ledere ønsket en "verdensomspennende revolusjon". Hvor langt unna å nå målet var de?

Da de tyske filosofene Karl Marx og Friedrich Engels i 1848 ga ut Det kommunistiske manifest, skrev de om behovet for en verdensomspennende revolusjon.

Lenin og Stalin var blant de som tok ideen til seg, men av praktiske grunner begrenset de lenge kommunismen til sitt eget land.

I løpet av 1900-tallet oppsto flere avarter av den kommunistiske ideologien. Utbredelsen nådde toppen i 1980-årene, da rundt 1/3 av jordens befolkning – eller 1,5 milliarder mennesker – levde under hammer og sigd.

I alt har 25 land på papiret vært kommunistiske på et eller annet tidspunkt – i dag bekjenner bare Laos, Kina, Cuba, Korea og Vietnam seg til Marx' og Engels' lære.

I stedet stengte de for all kontakt og handel med ikke-kommunistiske land for blant annet å hindre kapitalistisk innflytelse.