Hvorfor ble Krim-halvøya en del av Ukraina?

Russland har annektert Krimhalvøya med den viktige flåtebasen Sevastopol. Men hva var grunnen til at Krim var del av Ukraina?

SVAR Halvøya Krim har vært kontrollert av en rekke folkegrupper opp gjennom historien.

På 1700-tallet erobret Russland området fra det osmanske riket. Etter den russiske revolusjon ble Krim en autonom del av sovjetrepublikken Russland. Befolkningen besto for en stor del av muslimske krimtatarer. I slutten av annen verdenskrig ble de fleste av dem tvangsdeportert til Sentral-Asia fordi Stalin beskyldte hele folkegruppen for samarbeid med Tyskland. Ca. 100 000 krimtatarer skal ha dødd av sult som følge av forflytningene. I 1954 ble Krim gitt til den ukrainske sovjetrepublikken som en symbolsk gave fra den russiske, 300 år etter at Ukraina var blitt en del av det russiske imperiet. I realiteten var det mest en admini­strativ endring for å blidgjøre ukrainerne. Samtidig betydde det at Ukraina måtte ta kostnad­ene med de økonomiske problem­ene etter forvisningen av krimtatarene.

Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, fortsatte Krim som del av Ukraina, men avtalen ga Russland rett til den viktige basen for Svartehavsflåten
i havnebyen Sevastopol.