Stalin og partifellene hans fant inspirasjon hos de franske revolusjonære.

Hvorfor kalte kommunistene hverandre for kamerater?

Hvordan kom de russiske sosialistene på å tiltale hverandre «kamerat»?

Da sosialismen vant frem på midten av 1800-tallet, søkte lederne en felles betegnelse for alle politisk likesinnede. Valget falt på «kamerat» – inspirert av den franske revolusjon, der de revolusjonære hadde valgt benevnelsen citoyen – medborger – som motsetning til borgerskapets titler. Betegnelsen kamerat slo an etter hvert som den sosialistiske ideologien vant større terreng.

De første russiske sosialistene brukte ordet tovarisj, som nærmest betyr reisekamerat. Ordet ble opprinnelig bare brukt om tilhengerne av sovjetstaten, og da særlig medlemmer av kommunistpartiet. Etter den russiske revolusjon i 1917 ble ordet vanlig i hele Sovjetunionen som en dagligdags tiltaleform blant alle borgere. Til tross for kommunismens sammenbrudd i Sovjetunionen henger uttrykket stadig igjen innenfor Russlands væpnede styrker, der offiserer blir tiltalt som kamerat sersjant, kamerat oberst og så videre.

Også kinesiske kommunister innførte en standard tiltaleform, men valgte ordet tóng zhì, som betyr «borgere med samme innstilling».

Kanskje du er interessert i