Polfoto/Ullstein Bild

Hvorfor kalte kommunistene hverandre for kamerater?

Stalin og partifellene hentet inspirasjon hos de franske revolusjonære da de skulle finne en passsende fellesbetegnelse for likesinnede kommunister.

Da sosialismen vant frem på midten av 1800-tallet lette lederne etter en felles betegnelse for politisk likesinnede.

Valget falt på ordet “kamerat” – inspirert av den franske revolusjonen der de revolusjonære hadde valgt citoyen – medborger – som motsetning til overklassens fine titler.

Betegnelsen kamerat slo an i takt med sosialismens utbredelse.

De første russiske sosialistene brukte ordet tovaritsj, som betyr reiseka­merat.

Kamerat brukes den dag i dag

Etter den russiske revolusjonen i 1917 ble ordet vanlig i hele Sovjetunionen som en dagligdags tiltaleform blant alle innbyggere.

Tross kommunismens sammenbrudd henger uttrykket fortsatt igjen i for eksempel Russlands væpnede styrker, der offiserene betegnes som “kamerat sersjant”.

De kinesiske kommunistene ensrettet også tiltaleformen men valgte ordet tóng zhì, som betyr “borgere med samme innstilling”.