Konger og studenter ville gjenforene Norden

Under Margrete 1 var Norden ett stort rike. Dronningens såkalte Kalmarunion brøt imidlertid sammen i 1523, men siden har flere forsøkt å samle de nordiske landene. Stem over grensedragningen nederst i artikkelen.

SVENSK DRØM

Svensk konge ville være den nye Margrete

Karl 10 (1654-1660) ble banket på plass av den sterke sjømakten og handelsnasjonen Nederland.

© Nationalmuseum (Stockholm)

Karl 10 Gustav av Sverige invaderte Danmark i 1658 og fikk bl.a. Skåne i bytte for fred. Seks måneder senere beleiret han imidlertid København.

Kun stormakten Nederlands inngripen forhindret at Danmark-Norge ble oppslukt. Nederland ville ikke akseptere at én nasjon kontrollerte begge sider av den viktige handelsruten gjennom Øresund.

STUDENTÅND

Studenter tenkte skandinavisk

Svenske studenter i Uppsala rundt år 1900. Her hadde skandinavismen dødd ut – tross støtte fra H.C. Andersen, som i 1837 skrev diktet “Jeg er en Skandinav”.

© Okänd/Upplandsmuseet

På 1800-tallet omfavnet studenter og intellektuelle skandinavisk historie og kultur – den såkalte skandinavismen. Enkelte agiterte for å gjenreise unionen.

Tanken møtte motstand i Norge, som hadde fått sin selvstendighet først i 1814. Den nordiske ånden resulterte derfor bare i en myntunion. Fra 1873 betalte skandinavene med kroner.

NORDISK RÅD

Etter krigen søkte vi fellesskap

Nordisk Råds første møte fant sted i København den 13. februar 1953 – under overværelse av den danske kongen Fredeik 9 og hans svenskfødte kone, dronning Ingrid.

© Allan Moe/Ritzau Scanpix

På slutten av 1940-årene forsøkte nordiske politikere å danne en forsvarspakt hvor landene skulle komme hverandre til unnsetning. NATO rakk å komme først på banen.

I 1951 ble Nordisk Råd grunnlagt og gjorde det bl.a. mulig å krysse grensene uten pass. Ideen om et nordisk fellesmarked døde da Danmark ble med i EF i 1972.

AVSTEMMING