Gate i Kina med propagandaplakat

Når fikk Kina en ettbarnspolitikk?

I 1970-årene står Kina med 250 millioner nye munner å mette – da griper staten til drastiske metoder for å få ned det alarmerende høye fødselstallet.

I 1970-årene står Kina med 250 millioner nye munner å mette – da griper staten til drastiske metoder for å få ned det alarmerende høye fødselstallet.

Robert Schediwy

Kinas rigide ettbarnspolitikk ble innført i 1980. Formålet med loven – som tillot kineserne å få bare ett barn – var å bremse befolkningsveksten som ifølge det kinesiske kommunistpartiet truet landets økonomiske utvikling og sosiale stabilitet.

Landets befolkningsvekst hadde tatt av etter andre verdenskrig. Etter et århundre med kriger og epidemier fikk kineserne bedre levekår og begynte å bli eldre. Befolkningen vokste så mye at Kina i 1970 hadde fått 250 millioner nye munner å mette.

Kinesisk brudepar

Ekteskapet har stor betydning i Kina – derfor risikerer millioner av menn å bli utstøtt fordi de ikke kan finne en kone.

© Shutterstock

Forbud har gitt overskudd av menn

En konsekvens av Kinas ettbarnspolitikk har vært at landet nå har et overskudd av gifteklare menn som ikke kan finne seg en kone. Det skyldes blant annet at sønner tradisjonelt har hatt større verdi i kinesisk kultur fordi de kan ta vare på familien.

Under ettbarnspolitikken har noen familier derfor abortert, adoptert bort eller til og med tatt livet av sine nyfødte døtre, slik at de i stedet kunne få en sønn. Resultatet er at ca. 35 mill. kinesiske menn nå er uten brud.

“Senere, lengre, færre”

I første omgang forsøkte Kina å bremse befolkningsveksten under mottoet “Senere, lengre og færre” – senere ekteskap, lengre tid mellom fødsler og færre barn. Prevensjon og abort ble særlig fremmet i landlige områder, hvor de fleste barna ble født, og innsatsen hadde stor effekt. Likevel tydde staten i 1980 til et regulært forbud mot å få mer enn ett barn.

Håndhevelsen av loven varierte imidlertid fra region til region. I byene gikk staten hardt fram og tvang bl.a. kvinner til å ta p-piller, mens befolkningen ble oppfordret til å spionere på hverandre. På landsbygda ble lovbrudd ofte ignorert. I 2013 lettet staten på ettbarnspolitikken, som ble endelig opphevet tre år senere slik at kineserne offisielt fikk mulighet til å få to barn. Den 31. mai 2021 annonserte KIna at taket ville bli hevet til tre.

Video: Slik var det å vokse opp under Kinas ettbarnspolitikk