Afrikanske diktatorer levde av befolkningens lidelser

Afrika har fostret flere av historiens mest eksentriske og brutale diktatorer. Regimene deres har vært kjennetegnet ved systematisk og brutal undertrykkelse av alle motstandere, og ofte deltok diktatorene personlig i torturen av sine fiender.

Robert Mugabe: Opprørshelten ble diktator

Robert Mugabe i mai 2015.

Hvor: Zimbabwe
Titel: Statsminister (1980-1987) og president (1987-2017)

Ved magten: 1980-2017

En av Afrikas mest omdiskuterte politiske skikkelser fra det 20. århundre er den nå tidligere diktatoren Robert Mugabe.

Drevet av indignasjon og sinne mot den britiske kolonimakten og det hvite mindretallsstyret i det som den gang var Sør-Rhodesia, gikk Mugabe som 36-åring for alvor inn i afrikansk politikk i 1960.

Rundt ti år tidligere hadde han stiftet bekjentskap med marxismen, som han ble sterkt inspirert av og han var tilhenger av væpnet konflikt mot kolonimakten og den hvite minoritetens undertrykkelse av landets befolkning.

Mugabes politiske ytringer kostet ham flere år i fengsel, og da han ble løslatt, ble han av mange i sitt hjemland sett på som en frihetshelt.

I februar 1980 ble Mugabe derfor valgt som statsminister i landets første frie valg, og få måneder etter ble Zimbabwes uavhengighet anerkjent av det internasjonale samfunnet.

Dessverre for befolkningen ble ikke Mugabe den positive forandringen på samfunnet som mange hadde håpet på.

I løpet av de følgende årtier ved makten karakteriserte han sin ledelsesstil ved å slå hardt ned på politiske motstandere, jukse ved valg, ignorere menneskerettighetene og forfølge landets etniske minoriteter.

Hardest gikk det utover landets ndebele-befolkning, som i 1980-årene var utsatt for etnisk utrensning, og den hvite minoriteten som med Mugabes velsignelse ble utsatt for forfølgelse.

I dag betraktes Mugabe primært som en diktator som i årtier holdt sitt land i et jerngrep av fattigdom, men som i november 2017 ble avsatt fra makten.

Idi Amin: Likene fløt på Nilen

Hvor: Uganda
Tittel: Konge av Skottland, hans eksellense, president på livstid, erobrer av Det britiske Imperiet
Ved makten: 1971-1979

Afrikas mest kjente diktator fikk henrettet nærmere 500 000 personer i løpet av sitt åtte år lange styre. Etter sigende fløt det så mange lik på Nilen at de tettet til vannkraftverket Nulabaale Power Station nær Lake Victoria.

Som et ledd i sin såkalte økonomiske krig utviste Idi Amin titusenvis av asiater som hadde kommet til landet under det tidligere britiske herredømmet.

Diktatoren rakk å legge Ugandas økonomi i ruiner før en feilslått krig mot Tanzania tvang ham til å flykte til Saudi-Arabia. Idi Amin døde i 2003.

Hastings Banda: Alle måtte støtte Banda

Banda døde i 1997, omtrent 100 år gammel.

Hvor: Malawi
Tittel: President på livstid, den store løve
Ved makten: 1964-1994

I politistaten Malawi måtte alle være medlem av Bandas parti. Det var lovpålagt å bære partikortet på seg, og på alle arbeidsplasser hang portretter av presidenten – ingenting annet fikk henge høyere.

Banda mistet makten etter Malawis første demokratiske valg i 1994.

Mobutu Sese Seko: Zaires messias stjal 5 milliarder dollar

I 1997 døde Mobutu av prostatakreft i sitt eksil i Marokko.

Hvor: Zaire
Tittel: Messias, nasjonens far og den allmektige kriger, som på grunn av sin utholdenhet går fra seier til seier og legger en stripe av ild etter seg.
Ved makten: 1965-1997

Mobutu var ingen vanlig politisk leder; han fremstilte seg selv som Jesus og sin mor som Jomfru Maria.

Ifølge Mobutu var hans parti MRP ikke "venstre- eller høyreorientert – og heller ikke engang i midten".

Utlandet døpte styreformen hans kleptokrati (der diktatoren personlig håver inn), og til tross for at befolkningen var lutfattig, tilranet han seg minst fem milliarder dollar.

Jean-Bédel Bokassa: Spiste motstanderne sine

Bokassa ble dømt til døden for forbrytelsene sine, men senere benådet.

Hvor: Den Sentralafrikanske Republikk
Tittel: Keiser Bokassa 1. av Sentral-Afrika
Ved makten: 1966-1979

Etter at Bokassa tok makten, innførte han snart en rekke strenge lover. Menn og kvinner mellom 18 og 55 ble kastet i fengsel hvis de ikke hadde arbeid, og tigging ble forbudt.

I 1976 kronet Bokassa seg selv til keiser og strammet grepet om landets misfornøyde borgere.

I 1979 beordret han soldater til å skyte inn i en flokk demonstrerende skoleelever. Rundt 100 døde, og ifølge ryktene var keiseren med på å spise likene. Han ble styrtet noen måneder senere.

Francisco Nguema: Forbød kirkegang og undervisning

Nguema ble styrtet i 1979, og henrettet etter en kort rettssak.

Hvor: Ekvatorial-Guinea
Tittel: President på livstid, enestående mirakel, utdannelsens stormester
Ved makten: 1968-1979

Nguema ble beryktet som Afrikas svar på Pol Pot. Han stengte skoler og sykehus, og forbød kirkegang og ordet intellektuell, som ikke representerte afrikanske verdier.

Nærmere 20 000 mennesker ble drept under politiske utrenskninger, og 100 000 flyktet – nesten en tredjedel av befolkningen.

Mengistu Mariam: Drømte om et sovjetisk Afrika

Folk måtte betale for å få likene av Mengistus ofre hjem.

Hvor: Etiopia
Tittel: President
Ved makten: 1977-1991

Inspirert og støttet av Sovjetunionen nasjonaliserte Mengistu banker og bedrifter, mens lærere og skoleelever ble tvangsutskrevet for å jobbe i kollektive landbruk. Samtidig drev han Rød terror-kampanjer, der blant annet titusenvis av barn ble drept.

Kort tid før geriljaen erobret hovedstaden Addis Abeba i 1991, forlot Mengistu Etiopia og fikk asyl i Zimbabwe, der han ennå bor.

Samuel Doe: Tok sitt eget liv etter tortur

Doe innledet regimet med massemord på politiske motstandere.

Hvor: Liberia
Tittel: President
Ved makten: 1980-1990

Samuel Doe kom til makten etter et blodig kupp der han drepte og lemlestet den sittende presidenten i hans eget hus. Deretter innførte Doe et av Afrikas mest brutale regimer.

Samuel Kanyon Doe ble styrtet i 1990, og motstanderne hans festet avhøret og torturen av den tidligere diktatoren til videofilm.

Etter blant annet å ha fått skåret av øret, tok Doe sitt eget liv ved å dunke hodet inn i en mur.