Shutterstock

Alle slurpet kaffe i Wien i 1913

Året før verdenskrigen ruslet både Adolf Hitler, Lev Trotskij, Josef Stalin, Josip Tito og Frans Ferdinand rundt i Wiens gater.

I 1913 bodde fem menn som på godt og vondt kom til å prege historien bare få kilometer fra hverandre i Wien – hovedstaden i Østerrike-Ungarn.

Blant dem var 24 år gamle Adolf Hitler, som prøvde å overleve som kunstmaler. Han tjente så lite at han bodde på et hjem for fattige nær Donau.

Få kilometer unna bodde en ung rus­sisk dissident på flukt fra Russlands hem­me­li­ge politi.

Hans navn var Lev Trotskij, og han ble i 1918 leder for bol­sje­vik­enes Røde armé. I 1913 møtte Trotskij en annen po­li­tisk flyktning som bodde i Wien i en måned og er kjent under navnet Stalin.

Han ble senere Hitlers erkefiende.

Mens Trotskij og Stalin diskuterte po­li­tikk på Wiens kaffebarer har de kanskje også møtt en annen av Hitlers frem­ti­dige fiender som var i byen.

Det var kroaten Josip Tito, som un­der andre verdenskrig ledet de jugosla­viske partisanenes kamp mot Hitlers tropper og senere ble landets leder.

I sentrum av Wien kunne de fire mennene se Belvedere-pa­lasset, der erkehertug Frans Ferdinand bodde. Drapet på ham utløste første verdenskrig i 1914.

LES OGSÅ: Kafka ville dø med sin litteratur

Trotskij, Stalin og Hitler drakk alle kaffe på Café Central i 1913.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Lev Trotskij ga ut avisen Pravda mens han bodde i 19. distrikt i Wien.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Josip Tito arbeidet på Daimlers bilfabrikk litt utenfor Wien og var mye i byen.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Josef Stalin oppholdt seg en måned i Wiens 12. distrikt og møtte bl.a. Trotskij.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Adolf Hitler bodde i Wien i 1908-13 mens han prøvde å komme inn på kunstakademiet.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Sigmund Freud flyttet til Wien i 1860 og ble boende der til 1938. Psykoanalytikeren ga ut essayet «Totem og Tabu» i 1913.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi

Frans Ferdinand bodde i Belvedere-palasset til han ble skutt i 1914.

1900 Map Collection, www.discusmedia.com & shutterstock & Skt. Petersborgs politi