Bundesarchiv / Konrad Adenauer Stiftung / Wikimedia Commons

Det tyske firkløver

Spesielt fire kanslere har satt sitt preg på Tyskland. Stem på den største kansleren gjennom tidene nederst i artikkelen.

OTTO VON BISMARCK

Jernkansleren som sveiset riket sammen

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons
 • Regjeringstid: 1867-1890
 • Største bedrift: Samlingen av de tyske småstater
 • Største feiltakelse: Forbud mot sosialdemokratiet

Den prøyssiske adelsmannen Otto von Bismarck var 52 år da den prøyssiske kongen gjorde ham til kansler – og han tok fatt på sitt livs verk: Å sveise de 25 tyske statene sammen til ett keiserrike.

Bismarck trengte en trussel utenfra for å få de mange kronede hodene til å oppgi sin selvstendighet. Med behendig manipulasjon fikk han Danmark, Østerrike og til slutt Frankrike til å erklære tyskerne krig.

Det skulle vise seg å lønne seg, og i 1871 ble den prøyssiske kongen kronet som keiser Vilhelm 1.

KONRAD ADENAUER

Redningsmannen som gjenreiste Vest-Tyskland

© Konrad Adenauer Stiftung / Wikimedia Commons
 • Regjeringstid: 1949-1963
 • Største bedrift: Etableringen av Vest-Tyskland
 • Største feiltakelse: Forsømte den tyske gjenforeningen

Fra 1917 til 1933 var Adenauer overborgermester i Köln – en post han ble sparket fra fordi han nektet å flagge med hakekorsflagg.

Avsettelsen kom ham til gode da USA, Storbritannia og Frankrike i 1945 okkuperte de vestlige delene av Tyskland. Adenauer var med på å stifte det kristelig-demokratiske parti CDU og ble leder av den første vesttyske regjeringen. Han innførte en sosial markedsøkonomi med tette forbindelser til de vest-allierte.

Personalmangel gjorde at Adenauer tillot en rekke nazister å ta plass i forbundsrepublikkens embetsapparat: “Man heller jo ikke ut det skitne vannet hvis man ikke har noe rent”, som han forklarte.

WILLY BRANDT

Fredskansleren som rakte ut en hånd til øst

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons
 • Regjeringstid: 1969-1974
 • Største bedrift: Forsoningen med østblokken
 • Største feiltakelse: En Stasi-mann på forkontoret

Da nazistene kom til makten i 1933, ble det tyske sosialdemokratiet forbudt, og medlemmene måtte gå under jorden. En av dem var den 20 år gamle Willy Brandt, som flyktet til Norge.

I 1945 kunne han vende tilbake til Tyskland, og etter 12 år innta posten som overborgermester i Vest-Berlin. Livet i den kalde krigens ytterste forpost inspirerte ham til et oppgjør med Adenauers uforsonlige syn på østblokken og i stedet søke samarbeid.

Willy Brandts regjeringstid endte før tiden, da myndighetene anholdt Brandts personlige sekretær som østtysk spion. Kansleren gikk av og overlot posten til den effektive og usentimentale Helmuth Schmidt.

HELMUT KOHL

Gjenforeningskansleren som grep øyeblikket

© Bundesarchiv / Wikimedia Commons
 • Regjeringstid: 1982-1998
 • Største bedrift: Tysklands gjenforening
 • Største feiltakelse: Stoppet ikke i tide.

De to første regjeringsperiodene under kansler Kohl var ganske så begivenhetsløse, og før valget i 1990 spådde alle at han ville bli stemt ut. Men så skjedde mirakelet.

Den 9. november 1989 falt Berlinmuren, og Kohl grep den historiske sjansen. I de følgende månedene forhandlet han frem den tyske gjenforeningen, på tross av sterk motstand hos bl.a. britenes statsminister Margaret Thatcher.

Kohl vant ytterligere to forbundsdagsvalg, men etter i alt 16 år var tyskerne simpelthen lei ham. I 1999 ble han også innhentet av en svindelaffære, slik at han resten av sin levetid var en paria i sitt parti, CDU.

Kohls arvtaker ble den østtyske kjemikeren Angela Merkel, som kastet Gerhard Schröder fra makten i 2005.

AVSTEMMING