Engelskmennenes største skrekk ville bli konge

En hittil oversett tekst avslører at engelskmennene på 1300-tallet var overbevist om at William Wallace – Skottlands berømte frihetshelt – var ute etter noe mer enn bare et fritt Skottland.

I 1305 ble William Wallace kjent skyldig i blant annet høyforræderi. Som straff ble skotten lemlestet, halshogd og deretter partert.

Ifølge dokumenter fra den engelske­ kong Edvards 1.s arkiver var Wallace en forræder «som urettmessig hadde prøvd å kalle seg selv for konge av Skottland».

Oppdagelsen av den hittil ukjente anklagen ble gjort av historikeren John Davies ved universitetet i Glasgow.

Forskerne har ellers alltid ment at Wallace, som ble henrettet av engelskmennene for forræderi i 1305, ikke var interessert i kongetittelen.

Ifølge Davies kan anklagen bero på en engelsk misforståelse av Wallaces rolle som midlertidig stedfortreder for den fengslede skotske kong Ballio.