NARA
Gorbatsjov Biden Omama

Hva gjorde Mikhail Gorbatsjov etter Sovjetunionens fall?

I desember 1991 går det en gang så mektige Sovjetunionen i oppløsning – og plutselig står landets president, Mikhail Gorbatsjov, uten jobb. Heldigvis finner Gorbatsjov et nytt prosjekt å kaste seg over.

Med oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 tok også Mikhail Gorbatsjovs tid som leder av den kommunistiske verden slutt. Gjennom 1980-tallet hadde Gorbatsjov arbeidet for å redusere de politiske spenningene under den kalde krigen og for å gjennomføre reformer som kunne bringe vest- og østblokken nærmere hverandre.

Men da Sovjetunionen falt, ble 25. desember 1991 Gorbatsjovs siste arbeidsdag. Han var fortsatt sulten på politikk, men Gorbatsjov måtte innrømme at det nye politiske landskapet i Moskva ikke hadde plass til ham.

I stedet grunnla Gorbatsjov en ideell organisasjon som forsker på russisk historie og politikk. Organisasjonen holder også toppmøter der politikere, forskere og meningsdannere fra hele verden møtes for å debattere hvordan en mer fredelig og bærekraftig verden kan skapes.

Gorbatsjov Biden Omama

Flere tiår etter Sovjetunionens fall hadde Gorbatsjov (t.h.) fortsatt en stor stjerne i internasjonal politikk – her ses han sammen med Barack Obama og Joe Biden.

© NARA

Var imot Jeltsin og Putin

Organisasjonen var Gorbatsjovs hjertebarn, og for å skaffe penger til den holdt han foredrag rundt om i verden og opptrådte i flere reklamer – bl.a. for Pizza Hut og Louis Vuitton.

Samtidig var Gorbatsjov en høylytt kritiker av sin etterfølger, Boris Jeltsin. Kritikken spisset seg så mye til at Gorbatsjov stilte mot Jeltsin i presidentvalget i 1996. Resultatet ble ydmykelse da den tidligere statslederen fikk bare ca. 0,5 prosent av stemmene.

Etter Putins valgseier i 2000 vendte Gorbatsjov nå kritikken sin mot den nye presidenten, som han anklaget for å sende Russland tilbake til sovjettiden. I årevis jobbet Gorbatsjov for å danne et sentrumsøkende, sosialdemokratisk parti som kunne fungere som en motvekt til Putins nasjonalistiske prosjekt.

Gorbatsjov kommenterte ikke Russlands invasjon av Ukraina før sin død 30. august 2022, men organisasjonen hans oppfordret til «en umiddelbar start på fredssamtaler».