Shutterstock

Hvor mange slaver frigjorde Lincoln?

Amerikanske skolebarn lærer at president Abraham Lincoln gjorde alle slaver frie, men virkeligheten er mer kompleks.

Fortsatt slaver etter lovgivning

Myten oppsto 1. januar 1863 under den amerikanske borgerkrigen. Da trådte en ny lov i kraft, en lov som gjorde alle slaver frie.

Den såkalte emansipasjonserklæringen gjaldt imidlertid bare i sørstatene, og var utstedt av nordstatenes president Lincoln, som ikke hadde noen makt i området fordi de to partene lå i krig med hverandre.

Faktisk tilsvarte Lincolns trekk det å lage en lov for et annet land, og ingen slaver kunne i praksis sies å ha vunnet sin frihet med erklæringen.

Loven hadde heller ingen effekt i nordstatene, der et par stater fremdeles tillot slaver.

Forbudet mot slaver i sørstatene var en del av Lincolns strategi for å demoralisere fienden. Nå kjempet de fattige hvite i sørstatene plutselig for å bevare de rike plantasjeeiernes privilegier, og ikke for sørstatenes selvstendighet.

Først i 1865 - etter Lincolns død - ble forslaget om en lov mot slaveri endelig godkjent av kongressen.