Hvordan gikk det med Benjamin Franklin?

Benjamin Franklin var filosof, vitenskapsmann og opptatt av USAs uavhengighet. Men hvordan gikk det egentlig med ham?

Franklin ble berømt for sine forsøk med elektrisitet på 1700-tallet

Franklin var filosof, vitenskapsmann og en av arkitektene bak USAs uavhengighet.

Hans siste prosjekt ble opphevelsen av det amerikanske slaveriet. Etter et besøk på en skole for svarte barn, skrev han: «De var kvikke, hadde en skarp hukommelse og var like lærevillige som hvite barn».

Han satte sine to svarte tjenestefolk fri og ble aktiv i antislaveribevegelsen. Franklin døde i 1790 – 75 år før slaveriet ble avskaffet.