Greatthinker2310/Wikimedia

Mahatma Gandhi - Indias frigjører

Med ikke-voldelige midler klarte Gandhi og hans bevegelse å fravriste britene herredømmet og gjøre India selvstendig.

Når?

1869-1948

Hvor?

India, Sør-Afrika og Storbritannia.

Hvordan?

Mohandas Gandhi ble født inn i en indisk kjøpmannsfamilie og fikk lov til å studere jus i Storbritannia av foreldrene. Deretter etablerte han seg som advokat i Sør-Afrika, som hadde en stor indisk befolkning.

Under en togreise opplevde han at en rasistisk medpassasjer nektet å dele kupé med en «farget mann».

I løpet av de neste 20 årene klarte han å forbedre situasjonen for indere i Sør-Afrika gjennom ulike kampanjer. Da Gandhi vendte tilbake til hjemlandet i 1915, var han allerede berømt for sin aktivisme.

Han hadde også tatt av seg advokatdressen og begynt å kle seg i tradisjonell indisk klesdrakt. Nå ville han gjennom ikke-voldelige metoder tvinge Storbritannia til å gi India selvstendighet.

Den mest berømte av flere kampanjer basert på sivil ulydighet ble gjennomført i 1930, da Gandhi ledet den såkalte saltmarsjen. Under 2. verdenskrig fortsatte han å kjempe for indisk frihet, og i 1947 ga britene etter.

«Det ville være en god idé.» Gandhis svar på spørsmål fra en journalist om hva han synes om «vestlig sivilisasjon».

Hvorfor?

Britene hadde kontrollert India siden slutten av 1700-tallet – først gjennom East India Company. Men etter et opprør på 1850-tallet ble det enorme landet en kronkoloni under Storbritannia.

En liten minoritet av britiske tje­nes­te­menn kontrollerte den store indiske befolkningen med sin militære tilstedeværelse og strenge lover, som begunstiget britisk handel. Eksempelvis innførte Storbritannia et saltmonopol på slutten av 1800-tallet for å beskytte den britiske saltindustrien.

Det var dette Gandhi protesterte mot gjennom saltmarsjen, som skulle vise at inderne kunne klare seg med sine egne saltforsyninger.

Den britiske kolonimakten kontrollerte lenge India ved å benytte en splitt og hersk-politikk overfor landets mange ulike folkeslag og religiøse grupper.

gandhi assassinated news article

Gandhi ble skutt og drept av Nathuram Godse på vei til et bønnemøte i januar 1948.

© John frost newspapers/imageselect & Historic Collection/Imageselect

Hva skjedde så?

Gandhi blir kjent som Mahatma – den store ånd – etter at den indiske litteraturprisvinneren Rabindranath Tagore gir ham tilnavnet. Han mister likevel innflytelse på slutten av selvstendighetsprosessen, da andre politikere tar over.

1947

Etter en alvorlig splittelse mellom hinduer og muslimer deles den britiske kolonien i de selvstendige statene India og Pakistan, som deretter deles i en vestlig og en østlig del.

Tusenvis av mennesker blir drept i uroligheter som oppstår i forbindelse med delingen og flyttingen av folkegruppene.

1948

Gandhi, som forgjeves prøver å stoppe volden mellom folkegruppene, myrdes av hinduaktivisten Nathuram Godse den 30. januar.

1971

Innbyggerne i den østlige delen av Pakistan mener at regjeringen i Islamabad neglisjerer dem, og innleder en frihetskamp.

Tusenvis blir drept da sikkerhetsstyrker bekjemper separatistene. I den påfølgende krigen får opprørerne støtte av India, og til slutt tvinges Pakistan til å kapitulere.

Som et resultat av krigen blir den nye staten Bangladesh grunnlagt.