John Mathew Smith 2001
Nelson Mandela

Nelson Mandela knuste apartheid fra fengselet

Selv ikke 27 års fengsling kunne stoppe Nelson Mandelas kamp for å frigjøre Sør-Afrika fra apartheidstyrets lenker, og i 1994 ble han valgt til Sør-Afrikas første svarte president.

Hvem var Nelson Mandela?

Nelson Mandela ble født den 18. juli 1918 i landsbyen Mvezo i den sørøstlige delen av Sør-Afrika.

På det tidspunktet var Sør-Afrika underlagt det britiske imperiet, som hadde dannet Den sørafrikanske union i 1910. Den slo fast at de svarte ikke hadde stemmerett eller rett til å eie jord.

Allerede som barn fikk Nelson Mandela føle rasismen, da hans far ble fratatt sin tittel som landsbyens høvding og fikk formuen sin konfiskert av den mektige hvite eliten. Da Nelson Mandela var ti år gammel, døde faren av en ukjent lungesykdom.

De neste årene vokste Nelson Mandela opp sammen med sin mor under fattige kår.

En ung Nelson Mandela

Nelson Mandela i en alder av 16 år.

© Unknown author

Takket være sin avdøde fars vennskap med kongen av den sørafrikanske regionen Tembuland lyktes det Nelson Mandela å begynne på universitetet.

Her studerte han juss, politikk og engelsk. Han ble imidlertid bortvist et par år inn i studiene fordi han deltok i en aksjon mot den elendige maten på universitetet.

Protesten ble startskuddet for Nelson Mandelas politiske karriere i ANC, Den afrikanske nasjonalkongressen, som var blitt dannet i 1912 som mottrekk til Den sørafrikanske union.

Hva kjempet Nelson Mandela for?

Massakre får Mandela til å ty til vold

I 1948 innførte den hvite minoriteten et apartheidstyre. Apartheid betyr “adskillelse”, og styret betydde at raseskillet i Sør-Afrika ble satt i system.

Nelson Mandela kjempet innbitt mot de rasistiske lovene. I 1949 ble han utnevnt som en av ANCs ledere og organiserte bl.a. en årelang ulydighetskampanje som var inspirert av forbildet Mahatma Gandhis ikke-voldelige aksjoner i India.

Da politiet i 1960 skjøt og drepte 69 svarte mennesker i byen Sharpeville, endret Nelson Mandela taktikk. Nå gikk han inn for sabotasje mot regimet.

De hvites brutalitet mot de svarte hadde ikke gitt ANC annet valg enn å bekjempe volden med vold. Som Nelson Mandela selv formulerte det: “Det ville beistets angrep kan ikke avverges med bare nevene.”

Hvorfor kom Nelson Mandela i fengsel?

27 års fengsel gjør Mandela mild

I 1962 ble den 44-årige Nelson Mandela arrestert og idømt fem års fengsel for sabotasje i Sør-Afrikas høyesterett. Tre år senere ble dommen omstøtt til livsvarig fengsel. Under rettssaken holdt Nelson Mandela en av sine mest kjente taler:

“Jeg har hyllet idealet om et demokratisk og fritt samfunn, hvor alle mennesker lever sammen i harmoni og med like muligheter. Det er et ideal jeg håper å leve for og å oppnå. Men om nødvendig er jeg parat til å dø for det.”

Med fangenummeret 466/64 på ryggen ble Nelson Mandela ført inn i en liten celle på fengselsøya Robben Island – avskåret fra sin kone Winnie Mandela, sine barn og sine kampfeller.

Nelson Mandelas fengselscelle på Robben Island

Nelson Mandelas fengselscelle på Robben Island var bare fem kvadratmeter stor og besto av et bord, et toalettspann og noen tepper. Under disse kummerlige forholdene tilbrakte Mandela 18 år av sitt liv.

© Paul Mannix/Flickr

Oppholdet på Robben Island varte i 18 år. Deretter ble Nelson Mandela overført først til Pollsmoor-fengselet i Cape Town og i 1988 til sitt siste fengsel, Victor Verster, litt utenfor byen.

I stedet for å bli forherdet og bitter av lidelsen som fengselet påførte ham, fant Nelson Mandela frem til en åndelig styrke og en stor medlidenhet med de fiendene han tidligere hadde bekjempet med bomber og kuler.

Hans medmenneskelighet overvant selv flere av fangevokterne i fengselet, som ble gode venner med Nelson Mandela under fengselsoppholdet.

VIDEO: Nelson Mandela taler til den sørafrikanske befolkningen

Nelson Mandelas første tale til Sør-Afrikas befolkning etter løslatelsen i 1990.

Når ble Nelson Mandela president?

Får Nobels fredspris etter løslatelsen

Den 1. februar 1990 opphevet Sør-Afrikas siste hvite president, F.W. de Klerk, forbudet mot ANC og benådet Nelson Mandela betingelsesløst.

Etter 27 års fangenskap var Nelson Mandela igjen en fri mann.

I 1993 forhandlet de Klerk og Nelson Mandela seg frem til en midlertidig forfatning som bl.a. betydde at det skulle avholdes valg med stemmerett for alle over 18 år. Dette ble den siste spikeren i kisten for apartheidstyrets makt.

Avskaffelsen av apartheid utløste samme år Nobels fredspris til Nelson Mandela og F.W. de Klerk, og i 1994 ble Nelson Mandela valgt til Sør-Afrikas første svarte president i en alder av 75 år.

Nelson Mandela var president frem til 1999. I den perioden sørget han for å øke velstanden, rettssikkerheten og de generelle levevilkårene for den svarte majoriteten i Sør-Afrika.

Når døde Nelson Mandela?

Fortsatt ulikhet i Sør-Afrika

Nelson Mandela trakk seg tilbake som president i 1999 og senere helt som offentlig person.

I 2011 ble Nelson Mandela innlagt på sykehus med alvorlig skrantende helse. To år senere fikk sykdom bukt med Nelson Mandela, og han døde på sykehuset i Johannesburg, 95 år gammel.

Hans innflytelse lever imidlertid fortsatt videre i Sør-Afrika, som på tross av apartheidstyrets opphevelse fortsatt kjemper for et rettferdig samfunn på tvers av hudfarge.

Sør-Afrika hører fortsatt til blant de mest ulike samfunn i verden, ifølge internasjonale statistikker.

Hele 64 prosent av den svarte befolkningen lever fortsatt i fattigdom, mens det samme kun gjelder for én prosent av de hvite.