Pictorial Press LTD./Imageselect

Otto von Bismarck var Tysklands jernneve

"Blod og jern" gjorde Otto von Bismarck til symbol på Tysklands samling og skaffet ham posten som rikets første kansler.

Når levde Otto von Bismarck?

1815-98

Hvor regjerte han?

I Preussen og i de øvrige delene av det i 1871 forente tyske riket.

Hva oppnådde Otto von Bismarck?

Som Preussens ministerpresident blandet Otto von Bismarck seg inn i konflikten mellom Danmark og hertugdømmene Schleswig og Holstein. Etter den dansk-tyske krig i 1864 ble danskene tvunget til å avstå hertugdømmene til prøysserne og østerrikerne.

Preussens voksende makt førte imidlertid til en konflikt med Østerrike, som hadde spilt en ledende rolle for alle Europas tyskere siden middelalderen. Da krigen brøt ut i 1866, seiret den mer moderne prøyssiske hæren etter bare seks uker.

Regjeringen i Wien ble tvunget til å akseptere at Preussen annekterte Hannover samt Hessen-Kassel, Nassau og Frankfurt, som senere ble en del av Hessen-Nassau. Året etter sto Bismarck bak grunnleggelsen av Det nordtyske forbund, som samlet 22 tyske stater og byer nord for elva Main.

For å vinne tilslutning til det nasjonale samlingsprosjektet også fra Bayern, Baden og Württemberg, framprovoserte Bismarck en konflikt med Frankrike, som erklærte krig i 1870.

Tyskerne beseiret hurtig franskmennene og tvang dem til å avstå de tyskspråklige områdene Alsace og Lorraine. Under et møte i Speilsalen i det franske slottet Versailles den 18. januar 1871 utropte Bismarck keiserdømmet Tyskland.

Bismarck ble et symbol på Tysklands samling og ble rikets første kansler.

© Skanereprotage/IBL/Mary Evans
“Mennesket lyver aldri så mye som etter en jakt, under en krig og før et valg”. Otto von Bismarck.

Hva var Otto von Bismarcks mål ?

Bismarck brukte den tyske nasjonalismen som et redskap i forsøket på å vingestekke sosialistenes og de liberales politiske innflytelse. Gjennom tre korte kriger ville han forene alle tyske småstater til ett stort rike, og prosjektet hadde bred folkelig oppbakking.

I 1860-årene rustet han opp det prøyssiske militære, som ble en hovedfaktor i samlingen av Tyskland – en samling som også styrket den tyske økonomien og fremmet industrialiseringen.

Hva skjedde så med Otto von Bismarck?

Samlingen av Tyskland i 1871 blir Bismarcks store triumf. Under resten av sin karriere streber han etter å bevare den nye europeiske maktbalansen som samlingen har skapt.

1871

Otto von Bismarck utnevnes til rikskansler i det nye tyske keiserdømmet.

1873

Rikskansleren lager en allianse mellom keiserdømmene Tyskland, Østerrike og Russland.

1878

Bismarck inviterer Europas stormakter til Berlinkongressen for å stabilisere situasjonen etter den russisk-tyrkiske krigen.

1884-85

Den tyske rikskansleren leder Berlinkonferansen der Afrika deles opp mellom de europeiske kolonimaktene.

1890

Bismarck går av som rikskansler to år etter at Wilhelm 2. har blitt keiser av Tyskland.