Keystone-France/Getty Images

“Under Mussolini var togene i rute”

I nesten 100 år har det blitt fortalt at den italienske diktatoren Benito Mussolini fikk togene til å holde ruteplanen. Vendingen brukes ennå som eksempel på at en sterk mann kan bringe orden i kaoset med hardhendte metoder. Men er det hold i påstanden? Myteknuserne undersøker saken.

Da Mussolini kom til makten i 1922, overtok han et Italia som ennå ikke hadde kommet seg etter 1. verdenskrig. Særlig tognettet var i en sørgelig forfatning, og fascistenes propaganda fremhevet bl.a. store bedringer her.

Mange vestlige medier hadde sympati for fasciststyret, og allerede i 1923 skrev den amerikanske avisen Prescott Evening Courier:

“Nå er de italienske togene i rute etter at den unge diktatoren har overtatt makten.”

Unge fascister hyller den store togbyggeren. Guttene drømte kanskje om å bli svartskjorter, som bl.a. sto for lov og orden på togene.

© Keystone-France/Getty Images

Propagandaen ble ofte brukt som fakta i utlandet, også av Mussolinis kritikere. I 1931 skrev New York Times:

“Selv om turistene komplimenterer ham for at togene kjører til tiden, står Mussolinis styre for noen av de største krenkelsene av innbyggernes frihet.”

Løgnen om togdriften fikk så godt fotfeste i utenlandske medier at den ble fortalt også etter 2. verdenskrig, da Mussolini var henrettet og sympatien for fascismen helt hadde forsvunnet fra Vesten.

I 1949 skrev Time Magazine: “Utover å få togene til å holde ruten fikk Mussolini også Romas turbulente trafikk til å gli godt.”

FOR OG IMOT: Tog-diktator bygget for fullt

Det kom flere tog
Under fascistene ble tognettet utbygget og forbedret, spesielt i Nord-Italia. Store nye togstasjoner ble anlagt.

Reisetiden ble kortere
Utbyggingen av f.eks. den nye Firenze-Bologna-linjen gjorde sitt. Undersøkelser har vist at togreiser mellom storbyene i gjennomsnitt gikk 29 prosent raskere i 1938 enn i 1921. I hvert fall ifølge de offisielle ruteplanene.

Italienerne klaget ikke over tog som var forsinket
Det finnes ikke mange eksempler på italienere som fortalte om elendig togdrift. Men fascistisk sensur la også lokk på alle historier om forsinkelser og togulykker, selv fra utenlandske journalister.

Forbedringene var ikke ­fascistenes idé
Mye av den nye jernbaneutbyggingen hadde pågått i nesten 20 år – altså lenge før Il Duce tok makten i landet.

Bare Nord-Italia fikk bedre tog
Siden togene var et prestisje­prosjekt, ble det stort sett bare satset på Roma og Nord-Italia, dit turister og utenlandske forretningsfolk ble invitert. Togstrekninger i Sør-Italia opplevde svært få forbed­ringer under fascistene.

Utlendinger var vitner
Utlendinger bosatt i Italia fortalte om store forsinkelser. Den eng­elske professoren Bergen Evans fortalte at de fleste tog ikke holdt ruten da han arbeidet for et turistbyrå i Italia i 1930.

KONKLUSJON: Togene var i rute for turister og overklassen

Før karrieren som politiker var Mussolini journalist, og han var helt klar over massemedienes og propagandaens makt. Han tok utgangspunkt i utbygg­ingen av tognettet for å fremstå som en sterk leder som kunne moderni­sere Italia og arbeide for folket. Mange medier falt for propagandaen og viderebrakte historien.

I dag er de fleste historikere enige om at fascistene tok æren for mange utvidelser av tognettet som egentlig ikke var deres fortjeneste, og at forbedringene primært kom overklassen og turistene til gode.

Som den amerikanske journal­isten George Seldes skrev i 1936 etter å ha bodd i landet i flere år:

“Det stemmer at de fleste eks­presstogene, de som transporterer blåøyde turister, blir sendt gjennom til tiden. Men på de mindre linjene er banenettet i så dårlig forfatning at det ofte er forsinkelser.”

MYTEKNUSERNES DOM: Forbedringene har blitt overdrevet.