Creative Commons

100 år gammelt gudemysterium endelig løst

Frustrerte arkeologer har lenge revet seg i håret over hvilken gud inskripsjoner på en samling altre i oldtidsbyen Palmyra var dedikert til. Nå har de endelig funnet svaret.

I 100 år har en samling altre i den syriske oldtidsbyen Palmyra vært kilde til stor undring blant arkeologer.

Altrene, som stammer fra det 2. og 3. århundre e.Kr., har alle inskripsjoner som hedrer en anonym gud, men forskere har vært i villrede om hvilken.

Ett alter er dedikert til «Universets herre», et annet til «Ham som er for evig velsignet», og et tredje til «Den nådige» – og slik fortsetter det.

Men nå er mysteriet løst. Det viser seg at det ikke er snakk om én gud, men mange forskjellige guder.

Den semittiske guden Baalshamin (i midten) ble blant annet tilbedt i Palmyra, hvor dette relieffet er funnet.

© Creative Commons

Ved å sammenligne gudebeskrivelsene med lignende tilnavn på andre guder i regionen har dr. Aleksandra Kubiak-Schneider fra universitetet i Wroclaw i Polen funnet ut at altrene ikke er dedikert til én enkelt gud.

«Den nådige» var f.eks. et velkjent navn på den øverste guden Marduk i den babylonske gudeverdenen, som også ble tilbedt i Palmyra, mens «Universets herre» sannsynligvis refererer til den semittiske guden Baalshamin.

Manglende gudenavn førte til feiltolkning

Mangelen på et gudenavn på altrene har fått arkeologer til å tilskrive dem en religion med «et tabu mot å nevne navnet på guddommen, i stil med tabuet som finnes i jødedommen», forklarer Kubiak-Schneider.

«Dette ble tolket som en monoteistisk manifestasjon og en tendens til å tilbe én enkelt gud», forklarer hun. Men nå har hun funnet bevis på at den tolkningen er feil.