Joods Historich Museum / Library of Congress
Jerusalem

Bibelen i bilder

I 1881 dro 16 amerikanske pilegrimer til Palestina for å vente på Jesu tilbakekomst. De kom til et land hvor tiden tilsynelatende hadde stått stille siden Kristi fødsel. I det støvete landskapet var det nesten så man kunne se for seg de hellige tre konger, Lasarus og Jesus med disiplene på et fotografi.

For 130 år siden var Palestina en fjern og underutviklet provins i utkanten av Det osmanske riket. Flesteparten av de rundt 450 000 innbyggerne var muslimske arabere. Det gresk-ortodokse mindretallet utgjorde 40 000 mennesker, mens 20 000 var fattige og fromme jøder.

Men så begynte det å skje ting. Strømmen av jøder som kom for å bosette seg i Det hellige land, økte for hvert år som gikk. Blant de tilreisende var også kristne pilegrimer som «The Overcomers», som i 1881 kom til Jerusalem fra Chicago.

De fant et utarmet land med hullete veier, der kameler fremdeles var det vanligste transportmiddelet.

Se snapshots fra Bibelen:

«...da kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem...»

Betlehem, Matteus, kapittel 2 vers 1

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Med ett sto en Herrens engel foran dem...»

Ved Betlehem, Lukas, kapittel 2 vers 9

Etter ankomsten dro de 16 amerikanerne rundt til alle de hellige stedene de kjente fra Bibelen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

«... kom Jesus fra Nasaret og ble døpt i Jordan av Johannes...»

Jordan-elva, Markus, kapittel 1 vers 9

Ved bredden av Jordan fant pilegrimene for eksempel stedet der Jesus var blitt døpt av Johannes døperen.

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Jesus sa til dem: Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere».

Genesaretsjøen, Markus, kapittel 1 vers 17

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Den tredje dagen var det et bryllup i Kana...»

Kana by, Johannes, kapittel 2 vers 1

I Galilea besøkte de landsbyen Kana, der Frelseren ifølge Bibelen under et bryllup hadde gjort vann om til vin.

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Lasarus, kom ut! Da kom den døde ut».

Lasarus' grav, Johannes, kapittel 11 vers 43-44

Bildene var vakkert komponert, og ble siden håndkolorert. Det var bare en vesentlig detalj som ble fortiet: Hoveddelen av Palestinas befolkning besto av muslimer.

Joods Historich Museum / Library of Congress

De kristne fotografene fikk dem til å opptre som jøder – som for eksempel på dette bildet, som illustrerer hvordan Jesus vekte den døde Lasarus til live.

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham...»

Jerusalem, Markus, kapittel 15 vers 20

Medlemmene av «The Overcomers» bosatte seg i gamlebyen i Jerusalem. Med den kristne kolonien sin ville de skape et utopisk samfunn mens de ventet på Jesus.

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane...»

Getsemanehagen, Matteus, kapittel 26 vers 36

Troen på Jesu gjenkomst bygde de på antagelsen om at når jødene atter levde i Det hellige land, ville Frelseren også vende tilbake.

Joods Historich Museum / Library of Congress

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Golgata, Matteus, kapittel 27 vers 46

Jesu gjenkomst lot imidlertid vente på seg, og etter Horatio Spaffords død i 1888 utviklet menigheten seg til en sekt, med Anna som ene­veldig leder.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Plutselig fikk ikke ektepar lenger bo sammen, og pilegrimene måtte arbeide som slaver fra tidlig morgen til sein kveld – samtidig med at Anna Spafford og hennes to døtre levde et liv i luksus. Midt på 1950-tallet ble «The Overcomers» oppløst etter interne stridigheter.

Joods Historich Museum / Library of Congress

Etterskrift

I 1920-årene kjøpte den rike nederlandske kornhandleren Arie Speelman 1200 lysbilder av «The Overcomers». Han fikk pakket de vakre bildene i trekasser og fraktet dem hjem til Nederland. Der brukte Speelman dem i foredragene sine om Det hellige land.

Etter hans død i 1964 ble de overdratt til Jødisk historisk museums samlinger i Amsterdam.